:: دوره 10، شماره 6 - ( بهمن - اسفند 1391 ) ::
جلد 10 شماره 6 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
مهدی رضوانی امین ، مسعود سیرتی نیر، عباس عبادی1، مهدی صادقی شرمه، سید طیب مرادیان
1- دکتر
چکیده:   (5233 مشاهده)

  بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

  

  مهدی رضوانی امین [1] ، مسعود سیرتی نیر [2] ، دکتر عباس عبادی [3] ، مهدی صادقی شرمه [4] ، سید طیب مرادیان [5] *

  تاریخ دریافت: 30/06/1391 تاریخ پذیرش: 01/09/1391

  چکیده

  پیش زمینه و هدف: کمردرد اثرات نامطلوبی بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد به جایمی‌گذارد، لذا از روش‌های مختلفی جهت تسکین درد این بیماران استفاده می‌گردد. این مطالعه با هدف بررسیتأثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن انجام شد.

  مواد و روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی 150 نفر بیمار مرد مبتلا به کمر درد مزمن به صورت تصادفی در سه گروه 50 نفره آزمون (انجام ماساژ بازتابی پا در نقاط مربوط به کمر درد)، کنترل(بدون مداخله) و درمان نما(انجام ماساژ بازتابی با فشار کم در همه‌ی نقاط) قرار گرفتند. همه بیماران علاوه بر مداخله مورد نظر فیزیوتراپیمی‌شدند. شدت درد بیماران توسط فرم کوتاه شده پرسشنامه سنجش درد مک گیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته‌ها: در این مطالعه شدت درد در هر سه گروه آزمون، کنترل و درمان نما کاهش یافت ولی این کاهش در گروه آزمون بیشتر از دو گروه دیگر بود (P<0/05) .

  بحث و نتیجه گیری: ماساژ بازتابی پا در تسکین درد موثر است و می‌تواند به عنوان یک روش بی خطر و مکمل در کنار سایر درمان‌ها همچون فیزیوتراپی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلید واژه‌ها: کمردرد مزمن، ماساژ بازتابی پا، درد

  

  دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دهم، شماره ششم، پی در پی 41، بهمن و اسفند1391، ص 806-801

  

  آدرس مکاتبه : دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران، تلفن : 09123781448

  Email: t. moradyan@yahoo.com


  [1]  کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  [2]  کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

  [3]  دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

  [4] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

  [5]  کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ) نویسنده مسئول)*

متن کامل [PDF 159 kb]   (665 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 6 - ( بهمن - اسفند 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها