:: دوره 14، شماره 6 - ( شهریور 1395 ) ::
جلد 14 شماره 6 صفحات 535-542 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم خانواده محور بر کنترل پرفشاری خون
بهروز رضایی1، معصومه همتی مسلک پاک 2، کمال خادم وطن3، وحید علینژاد4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، hemmatma@yahoo.com
3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
4- دانشجوی دکتری عمران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
چکیده:   (2045 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: کنترل پرفشاری خون مبتنی بر سبک زندگی است. در بین روش‌های آموزشی، بحث گروهی می‌تواند روش کارآمد و مؤثری برای آموزش بهداشت به شمار رود. مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم خانواده محور بر کنترل پرفشاری خون در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی قلب سیدالشهدای ارومیه انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 50 نفر از مبتلایان به پرفشاری خون در محدوده سنی 60-30 سال به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه 25 نفره قرار گرفتند. جهت کنترل و مفید واقع‌شدن مداخله، گروه مداخله به دو زیرگروه 12 و 13 نقره تقسیم شد. قبل از شروع مداخله در دو گروه کنترل و مداخله فشارخون اندازه‌گیری و ثبت شد. در گروه مداخله چهار جلسه بحث گروهی به مدت یک ساعت در هفته به مدت 4 هفته برگزار شد. پس از گذشت دو ماه از مداخله، فشارخون هر بیمار 4 مرتبه اندازه‌گیری و میانگین آن به‌عنوان فشارخون بیمار پس از مداخله ثبت شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری Spss نسخه 20 و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته‌ها: قبل از مداخله نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین فشارخون سیستولیک بین دو گروه کنترل و مداخله ازنظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد (112/0p=)، ولی بعد از مداخله میانگین نمرات فشارخون سیستولیک بین دو گروه کنترل و مداخله ازنظر آماری تفاوت معناداری داشت (0001/0p=). همچنین میانگین نمرات فشارخون دیاستولیک بین دو گروه کنترل و مداخله قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری نداشت (115/0p=)، ولی بعد از مداخله تفاوت معنی‌دار بود (0001/0p=).

نتیجه‌گیری: بحث گروهی مبتنی بر سبک سالم زندگی خانواده محور توانست باعث کاهش فشارخون سیتولیک و دیاستولیک در مددجویان مبتلا به پرفشاری خون شود. لذا پیشنهاد می‌شود از این ‌روش برای کاهش فشارخون بیماران با فشارخون بالا استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: پرفشاری خون، بحث گروهی، خانواده، سبک زندگی
متن کامل [PDF 604 kb]   (573 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاریXML   English Abstract   Print


دوره 14، شماره 6 - ( شهریور 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها