:: دوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 95-106 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش عزت نفس، استرس ادراک شده، ناگویی هیجانی و اجتناب شناختی در پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بارور و نابارور
زیبا برقی ایرانی1، زهره پیرحیاتی 2، فاطمه پیرقلی3
1- دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
2- کارشناس ارشد کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب (نویسنده مسئول) ، zohrehpirhayati@yahoo.com
3- کارشناس ارشد کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده:   (1127 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: باروری، زایمان و صاحب فرزند سالم شدن در مرکز توجه بسیاری از زوج‌هایی می‌باشد که زندگی مشترک را آغاز می‌کنند و  ناباروری می‌تواند اختلال برجسته‌ای را در زندگی افراد یا شریک جنسی آن‌ها ایجاد کند  و با توجه به شیوع نسبتاً بالای ناباروری در کشور، و اثرات روان‌شناختی ناباروری بر فرد، خانواده و اجتماع و روابط بین فردی این پژوهش باهدف تعیین نقش عزت نفس، استرس ادراک شده، ناگویی هیجانی و اجتناب شناختی در پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بارور و نابارور انجام شد.

مواد و روش کار: این مطالعه همبستگی – توصیفی بر روی 60 نفر از زنان نابارور و بارور مراجعه‌کننده به کلینیک‌های زنان در شهر تهران در نیم سال 94-95، به شیوه دردسترس انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های عزت نفس رزنبرک، استرس ادراک شده (PSS)، ناگویی هیجانی تورنتو- 20 (FTAS)، اجتناب شناختی (CAQ)، عملکرد جنسی (FSFI) و ویژگی‌های دموگرافیک استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه هم‌زمان، تحلیل واریانس چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که ناگویی هیجانی، عزت نفس (01/0>p)؛ دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهت گیری خارجی از زیر مقیاس ناگویی هیجانی و جانشینی افکار مثبت از زیر مقیاس اجتناب شناختی (05/> p)، اثر پیش‌بینی کنندگی معنی‌داری روی عملکرد جنسی زنان نابارور دارد اما استرس ادراک شده نقش تعیین کننده و مؤثری در پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان نابارور را ندارد (05/0<p)؛ و هیچکدام از متغیرها تأثیری در پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بارور ندارند.

بحث و نتیجه‌گیری:  با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، ناباروری پیامدهای روانشاختی مهمی برجای می¬گذارد و بر عملکرد جنسی اثر گذاشته، بنابراین پیشنهاد می‌شود که بستری فراهم شود تا زوجین نابارور به موازات درمان طبی، از خدمات درمان‌های روان‌شناختی در مراکز تشخیصی و درمانی ناباروری بهره مند شوند.

واژه‌های کلیدی: زت‌نفس، استرس ادراک‌شده، ناگویی هیجانی، اجتناب شناختی، عملکرد جنسی، زنان بارور و نابارور
متن کامل [PDF 527 kb]   (692 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی- روان شناسی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها