:: دوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) ::
جلد 15 شماره 11 صفحات 795-805 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر حمایت همتا محور بر سبک زندگی ارتقاء دهنده‌ی سلامتی در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی-درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 95-1394
لیلا نجفی1 ، فاطمه مقدم تبریزی 2، مرضیه ابراهیمی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، fmtabrizi@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (1946 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی یک موضوع مهم در مطالعات بیماری‌های مزمن، به‌خصوص سرطان می‌باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین تأثیر حمایت همتا محور بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی بیماران مبتلا به سرطان پستان در سال 95-1394 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 140 بیمار مبتلا به سرطان پستان به‌صورت در دسترس انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی، به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. 6 جلسه بحث گروهی همتا محور توسط دو فرد نجات‌یافته از سرطان پستان که دارای بالاترین نمره از پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت II بودند برای گروه مداخله برگزار شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه افسردگی بک (قبل از مداخله)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر بود که قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. میزان P کم‌تر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج در گروه کنترل و مداخله، اختلاف معنی‌داری در میانگین نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی بیماران را قبل از مداخله نشان ندادند (99/0=p) این در حالی است که بعد از اجرای مداخله اختلاف میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دو گروه معنی‌دار شد (100/0p<). همچنین میانگین نمرات سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی (گروه مداخله) قبل از مداخله در ابعاد رشد معنوی (31/6 ±31/21)، در بعد مسئولیت‌پذیری سلامتی (51/6 ±84/24)، و در ابعاد روابط بین فردی (70/3 ±74/11)، مدیریت استرس (50/3 ± 41/14)، فعالیت بدنی (77/1 ±05/8) و تغذیه (94/3 ±03/13) به دست آمد و بعد از مداخله میانگین نمرات سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی در ابعاد (رشد معنوی، مسئولیت‌پذیری سلامتی، روابط بین فردی، مدیریت استرس، فعالیت بدنی و تغذیه) به ترتیب از سمت راست به چپ (29/3 ±43//28، 87/2±90/32، 08/2±82/14، 62/4 ±90//21، 70/1±56/11، 10/2±41/19) به دست آمد که نشان‌دهنده تأثیر مداخله می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: حمایت همتا محور موجب افزایش نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی بیماران مبتلا به سرطان پستان گردید. ازاین‌رو پیشنهاد می‌گردد جهت بهبود سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی بیماران مبتلا به سرطان پستان از حمایت همتا استفاده شود.
 
واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، حمایت همتا، بحث گروهی و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامتی
متن کامل [PDF 507 kb]   (559 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها