:: دوره 15، شماره 4 - ( تیر 1396 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 313-328 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری یکپارچه بر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم در ایران
دکتر سوسن ولی زاده1 ، امین سهیلی 2، گلشن مقبلی3 ، ابراهیم علی افسری3
1- استاد گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) ، Soheili.a1991@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (1390 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: خودمراقبتی یکی از مفاهیم پایه و اساسی در مراقبت پرستاری بوده و برآیندهای مطلوبی را در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد در پی دارد. مدل اورم یکی از مدل‌هایی است که بیمار را در مراقبت مشارکت می‌دهد و بر خودمراقبتی تأکید دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعات مختلف به‌صورت مرور یکپارچه و واکاوی کاربرد مدل خودمراقبتی اورم در ایران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مروری یکپارچه بود که در آن کلیدواژه‌های اورم، مدل اورم، خودمراقبتی، مدل/تئوری/چارچوب خودمراقبتی (و معادل انگلیسی آن‌ها) در پایگاه‌های داده‌ای Elsevier، Web of Sciences، Scopus، PubMed، ProQuest، CINAHL، Google Scholar، Ovid، SID، IranDoc، IranMedex و Magiran مورد جستجو گرفت. نتیجه جستجوی جامع اولیه شامل 28384 مقاله در کل پایگاه‌های داده‌ای بود که با اعمال فیلترینگ، معیارهای ورود/ خروج و مرور نقادانه با استفاده از چک‌لیست کانسورت، نهایتاً تعداد 24 مقاله انتخاب گردید.
یافته‌ها: از میان 24 مطالعه موردبررسی، 7 مقاله در مجلات خارجی و 17 مقاله در مجلات داخلی به چاپ رسیده بودند. تمامی مقالات، مطالعات اصیل پژوهشی و مداخله‌ای بودند که ازنظر نوع، یک مورد تجربی، 11 مورد نیمه تجربی، 11 مورد کارآزمایی بالینی و یک مورد نیز کارآزمایی در عرصه بود. همچنین در تمامی مقالات، پژوهشگران از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بهره گرفته بودند. نتایج مستخرج از مقالات، در 3 حوزه اصلی شامل "نوع مداخله انجام‌شده"، "پیامد حاصل" و "جامعه موردمطالعه" می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که همچنان مشکلات بسیاری در مراقبت از بیمار و خودمراقبتی بعد از ترخیص وجود دارد، با توجه به دیدگاه مثبت و خوش‌بینانه مدل خودمراقبتی اورم نسبت به مشارکت بیماران در امر مراقبت خودشان که با ارزش‌های اجتماعی معاصر جامعه ایران هم‌راستا می‌باشد و با توجه به نقش پررنگ پرستار در ارائه مستقیم خدمات مراقبت سلامت در 2 سیستم جبرانی نسبی و کامل؛ به نظر می‌رسد این مفاهیم نیاز به بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر داشته تا مسئولین و متصدیان حوزه آموزش پرستاری با تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های بالینی مدون و بومی و افزایش آگاهی پرستاران نسبت به مدل خودمراقبتی اورم، اقدام به ترجمان دانش نظری در عمل نمایند.
واژه‌های کلیدی: مدل خودمراقبتی اورم، ایران، مرور یکپارچه
متن کامل [PDF 554 kb]   (511 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 4 - ( تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها