:: دوره 15، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) ::
جلد 15 شماره 5 صفحات 339-348 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب
سهیلا آهنگرزاده رضائی1، نیلوفر اولادرستم 2، علی نعمت اللهی3
1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی، ارومیه، ایران
2- کارشناس ارشد پرستاری روان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، baran_sahra65@yahoo.com
3- کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، ارومیه، ایران
چکیده:   (1284 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: از هر پنج مرگی که در دنیا رخ می‌دهد، یک مورد مربوط به بیماری عروق کرونر قلبی می‌باشد. ا. افسردگی، اضطراب و استرس از شایع‌ترین پیامدهای این بیماری هستند که سیر بیماری را وخیم‌تر می‌سازند. یکی از روش‌های مقابله با استرس، اضطراب و افسردگی مثبت اندیشی است که به‌عنوان شاخه جدیدی از روانشناسی به مطالعه علمی نیرومندی‌ها و شادمانی انسان نظر دارد. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب شهرستان تکاب انجام گردید.
مواد و روش‌ کار: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون می‌باشد. 60 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب که معیارهای ورود به مطالعه را داشت انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (30 نفر) و مداخله (30 نفر) تخصیص و موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد DASS-21 بود. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی (تی مستقل و همبستگی) تجزیه‌و‌تحلیل گردید.
یافته‌ها:. میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس پیش از مطالعه برای گروه کنترل و مداخله معنی‌دار نبود. ولی بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری در میانگین نمرات دو گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (P<0/05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب بعد از آموزش مثبت اندیشی در گروه آزمایش با کنترل متفاوت است. به عبارتی آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران عروق کرونر قلب گردید.
 
واژه‌های کلیدی: مثبت اندیشی، افسردگی، اضطراب، استرس، بیماری عروق کرونر قلبی
متن کامل [PDF 509 kb]   (1621 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها