:: دوره 17، شماره 5 - ( مرداد 1398 ) ::
جلد 17 شماره 5 صفحات 346-354 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر ماساژ کف پا با روغن بادام بر شدت خستگی در بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی - درمانی ارومیه در سال 1395
عثمان وسوی دلاوان 1، حسین حبیب زاده2 ، علی مصطفی زاده3 ، آیسان نوزاد2 ، حمیدرضا خلخالی2
1- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسئول) ، Osman.wosoi@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
3- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده:   (990 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: نارسایی مزمن کلیوی یک اختلال کلیوی پیشرونده غیرقابل‌بازگشت است که باعث ایجاد عوارض و مشکلات متعددی در بیماران همودیالیزی می­شود. یکی از عمده­ترین شکایت­های گزارش‌شده در بین افراد تحت همودیالیز خستگی است. امروزه به‌دلیل عوارض جانبی ناشی از درمان­های دارویی، در معالجه بیماران به روش­های غیردارویی مانند طب سنتی و ماساژ درمانی روی آورده شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماساژ کف پا با روغن بادام بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی انجام شده است.
مواد و روش‌ کار: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 60 بیمار همودیالیزی مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395 به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل (30 نفر) و گروه مداخله (30 نفر) تقسیم شدند. در گروه مداخله، ماساژ کف پا با روغن بادام به مدت دو ماه توسط پژوهش­گر انجام شد و گروه کنترل نیز فقط تحت نظر قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه قبل و بعد از مداخله جمع­آوری گردید. داده­ها توسط آزمون­های آماری کای دو، تی زوجی و تی مستقل تجزیه‌وتحلیل و در سطح 05/0p< معنی­دار تلقی شدند.
یافته‌ها: آنالیز داده­ها نشان داد اختلاف میانگین نمره شدت خستگی قبل از مداخله در گروه کنترل 24/1±53/5 و در گروه مداخله 76/0±06/6 بود که بین آن‌ها ازنظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (06/0p=ولی بعد از انجام مداخله (ماساژ) میانگین نمره شدت خستگی در گروه مداخله 17/1±51/5 نسبت به گروه کنترل 25/1±57/4 کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد که این کاهش ازنظر آماری معنی­دار بود (001/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته­های به‌دست‌آمده از این پژوهش، نشان داد که ماساژ کف پا با استفاده از روغن بادام در کاهش شدت خستگی بیماران همودیالیزی مؤثر واقع شده است، بنابر این استفاده ازاین‌روش­ جهت کاهش شدت خستگی بیماران همودیالیزی در بخش­های دیالیز قابل توصیه می­باشد.
واژه‌های کلیدی: ماساژ، روغن بادام، شدت خستگی، بیماران دیالیزی
متن کامل [PDF 470 kb]   (215 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 5 - ( مرداد 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها