:: دوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) ::
جلد 15 شماره 11 صفحات 806-814 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر رایحه‌درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی
حوا عبدی 1، شیرین حجازی2، حمیرا طهماسبی3، فاطمه عبدی جویباری4
1- کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران (نویسنده مسئول) ، havaabdi@iausari.ac.ir
2- مربی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، تهران، ایران
3- مربی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
4- دانشجوی روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
چکیده:   (1215 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: اکثر بیمارانی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار می‌گیرند قبل از انجام این پروسیچر دچار ترس و اضطراب می‌شوند و عوارضی مانند دیس ریتمی، اسپاسم و پارگی عروق، زندگی مددجو را در معرض خطر قرار می‌دهد. روش‌های غیر دارویی مانند رایحه‌درمانی می‌تواند بر کاهش اضطراب مؤثر و در نتیجه موجب پیشگیری از این عوارض شود. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر رایحه‌درمانی بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی است. که بر روی 78 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری در سال 1392 انجام و به‌طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. که درنهایت با حذف 10 نفر به دلیل دارا بودن معیارهای حذف حین پژوهش خارج گردیدند و در گروه کنترل (33 نفره) از دارونما (آب مقطر) و در گروه مداخله (35 نفره) استنشاق اسانس توسط دستمال پلی‌اتیلن غیرقابل جذب آغشته به دو قطره اسانس به مدت 20 دقیقه استفاده شد و سطح اضطراب واحد پژوهش قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر سنجیده شد. داده‌ها با نرم‌افزار 19- SPSS و آزمون آماری کای دو، آزمون دقیق فیشروتی زوج تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که پس از رایحه‌درمانی، سطح اضطراب گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد (p=0/025) همچنین میزان اضطراب گروه رایحه‌درمانی قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری را نشان دادند (0/001 >P) ولی در میزان اضطراب گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (831/0 p=).
بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه، اثربخشی رایحه‌درمانی استنشاقی با پرتقال را در کاهش اضطراب آشکار بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان در موقعیت بالینی از رایحه‌درمانی توسط این اسانس به‌منظور کاهش اضطراب استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، آنژیوگرافی، رایحه‌درمانی، پرتقال
متن کامل [PDF 549 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها