:: دوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) ::
جلد 15 شماره 9 صفحات 642-651 برگشت به فهرست نسخه ها
حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به مرکز درمانی امام خمینی (ره) اردبیل
آزاد رحمانی1، وحید زمان زاده1، راشد افروز 2، فرحناز عبداله زاده1
1- دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبری
2- کارشناسی ارشد، آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران (نویسنده مسئول) ، afrooz.rashed@yahoo.com
چکیده:   (1293 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: امید از منابع مهم مقابله­ای برای بیماران مبتلا به سرطان است. عوامل متعددی در ارتقاء امید نقش دارند. یکی از آن عوامل حمایت اجتماعی می­باشد. گروه‌های حمایت اجتماعی معمولاً از اعضای خانواده، اطرافیان، دوستان و پرسنل درمانی تشکیل شده است. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به مرکز درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی در مرکز درمانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 230 بیمار دارای تشخیص قطعی سرطان با روش در دسترس در این مطالعه شرکت داده شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­ای شامل سه قسمت مشخصات دموگرافیک، شاخص امید هرث و حمایت اجتماعی واکس جمع­آوری و با آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته­ها: میانگین نمره امید با دامنه امتیاز 48-12 برابر 4/32 و میانگین نمره حمایت اجتماعی با دامنه امتیاز 92-23 برابر 1/64 بود. میانگین نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط دوستان با دامنه امتیاز 44-11 و میانگین نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده با دامنه امتیاز 48-12 به ترتیب برابر 3/27 و 8/36 به دست آمد. بین امید و حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان ارتباط معنی­دار و مستقیم وجود داشت. (p=/001 و r =/73)
بحث و نتیجه­ گیری: یافته­های مطالعه حاکی از متوسط به بالا بودن نمره امید و نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان در بیماران مبتلا به سرطان بود. بنابراین، لازم است نقش خانواده و دوستان در برنامه­ریزی مراقبتی برای این بیماران به‌خصوص در گروه‌های با نمره امید و حمایت پایین مدنظر قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: امید، سرطان، حمایت اجتماعی
متن کامل [PDF 619 kb]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها