:: دوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) ::
جلد 15 شماره 9 صفحات 696-703 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مشاوره معنوی بر امید بیماران مبتلا به سرطان
اسفندیار بالجانی 1، افسانه عظیم پور2، طیبه بابالو3، ژاله رحیمی4، رزیتا چراغی4
1- مربی گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، baljanies@gmail.com
2- مربی گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران
3- دبیرستان فرهنگ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 2، ارومیه، ایران
4- مربی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (1011 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: در مطالعات اخیر مشاوره با رویکرد معنویت و نقش مهم پرستاران در حمایت روحی از بیماران سرطانی موردتوجه محققین قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مشاوره معنوی بر امید بیماران سرطانی بود.
مواد و روش کار. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه دوقسمتی (مشخصات دموگرافیک و شاخص امید هرث) بود. جامعه پژوهش، کلیه بیماران سرطانی مراجعه‏کننده به بیمارستان امام شهرستان ارومیه بود. تعداد نمونه 76 بیمار سرطانی بوده که به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. بیماران گروه کنترل مراقبت‌های روتین بیمارستان را دریافت کردند اما بیماران گروه مداخله 10 جلسه مشاوره معنوی دریافت کردند. برای تجزیه و تخیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS، آمار توصیفی، آزمون ویلکاکسون و من ویتنی با p<0.05 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل با هم تفاوت معنی‌داری ندارند (p>0.05). درحالی‌که در گروه مداخله با هم تفاوت معنی‌داری دارند (p<0.05). امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان بین گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله با هم تفاوت معنی‌داری ندارند. اما امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان بین گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله با هم تفاوت معنی‌داری دارند (p<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: محققین به این نتیجه رسیدند که مشاوره معنوی در امید بیماران سرطانی مؤثر است. پرستاران در برخورد با نیازهای معنوی بیماران بهتر است به زمینه و نیازهای منحصربه‌فرد بیماران توجه نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: امید، مشاوره معنوی، سرطان
متن کامل [PDF 502 kb]   (456 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها