:: دوره 15، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) ::
جلد 15 شماره 5 صفحات 386-394 برگشت به فهرست نسخه ها
رضایت از کیفیت برنامه آموزشی و مشاوره‌ای قبل از ازدواج بین زوجین در شهرستان ارومیه
جمیله امیرزاده ایرانق1 ، جواد رسولی2، آیسان قلی پور3، بهرام نبی لو 4
1- استادیار سلامت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران‌
2- استادیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
3- کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، nabahram@yahoo.com
چکیده:   (615 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: برنامه آموزشی و مشاوره‌ای قبل از ازدواج به‌عنوان یک عامل مهم در ارتقا کیفیت زندگی زناشویی محسوب می‌شود. لذا این مطالعه برای تعیین رضایت زوجین در شرف ازدواج از کیفیت برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای فراهم‌شده در مراکز بهداشتی شهر ارومیه انجام گرفت.
مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی ) توصیفی- تحلیلی (بر روی 50 زوج که در طول سه ماه به مراکز بهداشتی مراجعه کرده بودند انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی بود. قسمت اول شامل سؤالات دموگرافیک و قسمت دوم 22 سؤال مربوط به ابعاد رضایت از کیفیت شامل بعد فیزیکی, اطمینان, پاسخگویی, تضمین و همدلی می‌باشد. اطلاعات به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار Mplus-5 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سن ازدواج برای مردان 55/4 ± 48/26 و زنان 29/5 ± 91/ 21 بود. یافته‌ها نشان داد که سطح تحصیلی 2 = -0/292), محل سکونت 2 = -0.075) و جنسیت β2 = -0.106)) اثر منفی غیرمستقیم در رضایت زوجین دارد. همچنین یافته‌ها مشخص کرد که به ترتیب بعد پاسخ‌گویی 2 = 0.404), تضمین 2 = 0.316), اطمینان2 = 0.312) و بعد فیزیکی 2 = 0.0207) اثر مثبت مستقیم بر رضایت زوجین در شرف ازدواج از کیفیت برنامه آموزشی و مشاوره‌ای دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پیشنهاد می‌شود دیدگاه‌های زوجین در طراحی برنامه قبل از ازدواج مدنظر قرار گیرند و همچنین همه ابعاد کیفیت برنامه آموزشی و مشاوره‌ای قبل از ازدواج بخصوص بعد همدلی شناسایی و ارتقاء یابند.
واژه‌های کلیدی: مشاوره قبل از ازدواج، مراکز بهداشتی، زوجین، سرو کوال، کیفیت
متن کامل [PDF 622 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها