:: دوره 15، شماره 10 - ( دی 1396 ) ::
جلد 15 شماره 10 صفحات 788-794 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقادانه کاربردپذیری مدل مراقبت پیگیر در مراقبت از بیماران مزمن
عباس حیدری1، سیدمصطفی محسنی زاده 2
1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نویسنده مسئول) ، smmz1364@gmail.com
چکیده:   (1257 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف:: یکی از مدل‌های بومی مراقبتی طراحی‌شده در ایران که جهت افزایش توان خود مراقبتی، افزایش پذیرش فرایند درمان و عملکرد مناسب بیماران مزمن طراحی شده است، مدل مراقبت پیگیر می‌باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نقادانه کاربردپذیری مدل مراقبت پیگیر در مراقبت از بیماران مزمن می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 28 مقاله مداخله‌ای در زمینه مدل مراقبت پیگیر که طی 10 سال گذشته منتشر شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده، چک‌لیست نقد کاربردپذیری مقالات که روایی و پایایی آن تأیید شده است، بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی (فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی) انجام شد.
یافته‌ها: ارزیابی رعایت معیارهای کاربردپذیری مقالات نشان داد که بحث در مورد یافته‌های مطالعه جهت استفاده در فعالیت‌های بالینی یا پژوهش‌های آتی در 3/39 درصد، توجیه‌پذیر و کامل بودن کاربردها در 3/39 درصد، عدم مبالغه در مورد کاربرد نتایج در 9/67 درصد، استفاده از تئوری‌ها در کاربرد نتایج در 0/100 درصد، ارائه پیشنهاد‌ها در 3/64 درصد، بیان محدودیت‌ها در 4/46 درصد، عدم بیان کاربرد مهم تحقیق در 6/53 درصد، مشخص کردن کاربرد یافته‌ها برای بالین در 9/67 درصد و بیان کاربردهای عملی بر پایه یافته‌های مطالعه در 1/57 درصد مقالات رعایت شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: تحلیل نتایج نشان داد که مطالعاتی که مدل مراقبت پیگیر را به‌عنوان چارچوب مطالعه خود استفاده کرده‌اند، معیارهای کاربردپذیری را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند. به‌منظور استفاده از این مدل باید سه جنبه پژوهشی (بیان کاربردی نتایج مطالعات توسط پژوهشگران)، آموزشی (برگزاری دوره‌های مدون آموزشی و بازآموزی) و مدیریتی (فراهم کردن زیرساخت‌های کافی ازجمله نیروی انسانی و امکانات کافی) را در نظر گرفت.
 
واژه‌های کلیدی: مدل مراقبت پیگیر، مراقبت، بررسی نقادانه، بیماری‌های مزمن، کاربرد یافته‌های پژوهش
متن کامل [PDF 389 kb]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 10 - ( دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها