:: دوره 15، شماره 6 - ( شهریور 1396 ) ::
جلد 15 شماره 6 صفحات 440-448 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر حل مسئله بر افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی همدان
پریسا پارسا1، پرستو آهنگ پور1، فاطمه شبیری 2، علیرضا سلطانیان1، علیرضا رحیمی1
1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده:   (1118 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان شرایط بحرانی است که نه‌تنها مادران بلکه نوزادان آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناسایی سریع و انجام مداخلات مشاوره‌ای در کاهش مشکلات این افراد ضروری می‌باشد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1395 صورت گرفت.
مواد روش کار: پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل زنان زایمان کرده مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان در سال 1395 بودند. تعداد 82 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمون اختصاص یافتند (هر گروه 41 نفر). برای گروه آزمون 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر حل مسئله اجرا شد. گردآوری اطلاعات در پیش و پس‌آزمون با پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان ادینبورگ صورت گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS20 و با آزمون‌های تی مستقل و زوجی، کای اسکوور و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها بین نمرات پیش‌آزمون افسردگی دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0P>). درحالی‌که بین نمرات پس‌آزمون دو گروه تفاوت معناداری به دست آمد. به‌طوری‌که آموزش مشاوره گروهی بر کاهش افسردگی پس از زایمان گروه آزمایش تأثیر معنی‌داری داشت (01/0>P).
نتیجه‌گیری: این نتایج بیان می­کنند که مشاوره گروهی مبتنی بر حل مسئله می‌تواند همراه با سایر فن‌های درمانی برای کاهش افسردگی پس از زایمان مورداستفاده قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: افسردگی پس از زایمان، حل مسئله، مشاوره گروهی زنان
متن کامل [PDF 624 kb]   (492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 6 - ( شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها