:: دوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 92-100 برگشت به فهرست نسخه ها
رضایت‌‌مندی مراقبین سلامت شاغل در برنامه پزشک خانواده شهری ایران
محمد جواد کبیر1 ، حسن اشرفیان2 ، سید مظفر ربیعی2 ، آناهیتا کشاورزی ، سهیلا حسینی ، سیدداود نصرالله پور 3
1- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2- دانشگاه علوم پزشکی بابل
3- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (نویسنده مسئول) ، dnshirvani@gmail.com
چکیده:   (525 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: : مراقبین سلامت به‌عنوان دستیار، پزشک خانواده شهری را در ارائه خدمات سلامت یاری می‌‌رسانند. رضایت مراقبین سلامت می‌‌تواند عامل مهمی در ماندگاری و ارائه جامع‌‌تر و کیفی‌‌تر خدمات سلامت محسوب می‌‌شود. این مطالعه به‌منظور بررسی سطح رضایت مراقبین سلامت استان‌‌های فارس و مازندران از برنامه پزشک خانواده شهری انجام گرفت.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. 15 درصد مراقبین سلامت استان‌‌های فارس و مازندران به‌صورت تصادفی منظم انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌‌ها پرسشنامه خودساخته شامل متغیرهای فردی با 16 سؤال باز و بسته و رضایت‌‌مندی از برنامه پزشک خانواده شهری با 13 سؤال بسته در مقیاس لیکرت بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.
یافته‌‌ها: از 228 مراقب سلامت مطالعه شده، 133 نفر (3/58 درصد) شاغل استان فارس و 219 نفر (1/96 درصد) زن بودند. میانگین سطح رضایت از پزشکان خانواده شهری از 5 نمره، 9/0±90/3 و از رفتار جمعیت تحت پوشش 0/1±22/3 بود. رضایت کلی 8/54 درصد مراقبین سلامت بالاتر از حد متوسط (بالاتر از 5/3) بود. بین رضایت مراقبین سلامت و استان محل خدمت در هیچ‌‌کدام از موضوعات موردبررسی اختلاف معنی‌‌دار وجود نداشت (05/0<p). بین رضایت کلی مراقبین سلامت و تمایل به ماندگاری رابطه مستقیم معنی‌‌دار وجود داشت (197/0=r و 000/0=p).
بحث و نتیجه‌‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که رضایت‌‌مندی مراقبین سلامت از عملکرد پزشکان خانواده بالاتر از حد متوسط و از جمعیت تحت پوشش در حد متوسط بود. پیشنهاد می‌‌گردد برنامه‌‌های مداخله‌‌ای به‌منظور ارتقای رضایت‌‌مندی در سطوح مختلف طراحی و اجرا گردد.
 
واژه‌های کلیدی: رضایت‌مندی، مراقبین سلامت، پزشک خانواده شهری، استان‌‌ فارس، استان مازندران
متن کامل [PDF 478 kb]   (246 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها