:: دوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 73-80 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رضایتمندی از برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان و ارتباط آن با میزان اضطراب در زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر سمنان
سارا عابدیان 1، زینب خالدیان2
1- گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) ، abedian_sara@yahoo.com
2- گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
چکیده:   (980 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: دوران حاملگی یک بحران موقعیتی است و در مواردی که به‌خوبی مدیریت نشود استرس زیادی به مادر و اطرافیان وی وارد می‌کند. کلاس‌های آمادگی برای زایمان شامل کلاس‌های گروهی باهدف آموزش زنان باردار می‌باشد. این مقاله به بررسی میزان رضایتمندی زنان باردار از برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان و ارتباط آن با میزان اضطراب در این زنان پرداخته است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت توصیفی - مقطعی از نوع تحقیقات سیستم بهداشتی انجام شد. در این پژوهش 80 زن باردار به‌صورت تصادفی وارد پژوهش شدند. این زنان به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته در کلاس‌های آمادگی برای زایمان شرکت کردند. پس از پایان آخرین جلسه پرسشنامه توسط افراد شرکت‌کننده در پژوهش تکمیل شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه مشخصات فردی و پرسش‌نامه محقق ساخته رضایتمندی زنان باردار از کلاس‌های آمادگی برای زایمان و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. داده‌ها با استفاده از نسخه 22 نرم‌افزار spss تجزیه‌و‌تحلیل شد. سطح معنی‌داری کم‌تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اکثر زنان (8/53) از نحوه برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان رضایت کامل داشتند. آزمون تی زوج نشان داد که نمره اضطراب بعد از پایان مطالعه در زنان باردار تحت مداخله کاهش معنی‌داری داشته است (P=0.000) و آزمون میانگین زوجی نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین میزان رضایتمندی و سطح اضطراب در این زنان وجود ندارد (p˃0/05).
بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان به زنان باردار توصیه کرد که شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان جهت افزایش رضایتمندی آن‌ها و کاهش اضطراب دوران بارداری‌شان کاربرد مناسب دارد.
 
واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، زنان باردار، کلاس‌های آمادگی برای زایمان
متن کامل [PDF 441 kb]   (300 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها