:: دوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 101-108 برگشت به فهرست نسخه ها
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیشرفت تحصیلی آنان
مجید قربانی1 ، عیسی برقی 2، امین سهیلی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران
2- استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) ، soheili.a1991@gmail.com
3- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (427 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی مجازی به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران در گستره وسیع جغرافیایی به وسیله‌ای بی‌بدیل در عرصه ارتباطات و تبادل علوم، دانش و فنّاوری در دنیای پیشرفته امروزی تبدیل‌شده و ازجمله عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شمار می‌رود. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیشرفت تحصیلی آنان انجام گرفت.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که در آن 356 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396 با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو قسمت مشخصات دموگرافیک و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده پس از وارد کردن در نسخه 13 نرم‌افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی تجزیه‌و‌تحلیل گردید.
یافته‌ها: دیدگاه اکثر دانشجویان مشارکت‌کننده در پژوهش حاکی از نقش سازنده و مثبت شبکه‌های اجتماعی مجازی در دو حیطه "پژوهشگری" و "انجام تکالیف" بود، این در حالی است که دانشجویان نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در دو حیطه "ارتقاء نمرات" و "ایجاد تمرکز" را مخرب و منفی قلمداد نمودند. همچنین از دیدگاه دانشجویان، استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیر سازنده/مخرب در حیطه "انگیزش تحصیلی" نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: اتخاذ تدابیر از پیش طراحی‌شده توسط متصدیان و برنامه ریزان آموزش پرستاری، برای بهره‌جویی از شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت تقویت هر چه بیشتر پتانسیل‌های مثبت و هدایت کاربران جهت جلوگیری از وقوع آثار مخرب ضروری می‌نماید.

 
واژه‌های کلیدی: شبکه‌های اجتماعی مجازی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 449 kb]   (130 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 2 - ( اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها