:: دوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 264-275 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط هوش اخلاقی و تعلق پذیری بالینی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1398
حسین جمشیدی1 ، سیما پورتیمور 2
1- دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
2- دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، simapure@yahoo.com
چکیده:   (273 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: خودکارآمدی در بالین، بر عملکرد آینده دانشجویان پرستاری در جهت مراقبت مستقل از بیمار تأثیر دارد، که یکی از مهم‌ترین نیازهای کلیه دانشجویان جهت عملکرد صحیح در محیط‌های یادگیری، نیاز به مرتفع سازی حس تعلق و هوش اخلاقی به‌مثابه یک راهنما برای رفتار و اعمال هوشمندانه می‌باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین ارتباط هوش اخلاقی و تعلق پذیری بالینی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1398 انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش توصیفی همبستگی حاضر به‌صورت تمام شماری 216 دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1398 انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه 4 بخشی مشخصات دموگرافیک، هوش اخلاقی، تعلق پذیری بالینی و خودکارآمدی عملکرد بالینی جمع‌آوری گردید. و آنالیز با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون‌های توصیفی - همبستگی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقی و تعلق پذیری با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، که رابطه بین خودکارآمدی با تعلق پذیری برابر 522/0 و با هوش اخلاقی برابر با 469/0 می‌باشد. همچنین بر اساس آزمون پیرسون رابطه خطی مستقیمی بین تعلق پذیری و هوش اخلاقی (580/0 r=، 0001/0P=) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: مسئولین باید با برنامه‌ریزی بهینه در آینده با ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود سطح وضعیت خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری در ارتباط با تفهیم تعلق پذیری و هوش اخلاقی اقدام نمایند. در این راستا تلاش برای ایجاد شرایطی که دانشجویان احساس کنند به‌عنوان عضوی از تیم مراقبت با تعلق پذیری بیشتر می‌توانند عملکرد بالینی آن‌ها را بهبود بخشد.
واژه‌های کلیدی: دانشجو، پرستاری، هوش اخلاقی، تعلق پذیری، خودکارآمدی، عملکرد بالینی
متن کامل [PDF 3569 kb]   (107 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها