:: دوره 18، شماره 3 - ( خرداد 1399 ) ::
جلد 18 شماره 3 صفحات 180-188 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر جویدن آدامس بدون قند بر بروز و شدت یبوست در بیماران مرد تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی: یک کارآزمایی بالینی یک‌سو کور
آرام نزاکتی1 ، سینا ولِیئی1 ، دائم روشنی1 ، جمال صیدی 2
1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان (نویسندل)ه مسئو ، jamal.seidi@muk.ac.ir
چکیده:   (282 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: یبوست یک مشکل شایع در بیماران ارتوپدی می‌باشد لذا مداخلات پیشگیری‌کننده در مراقبت از این بیماران ضروری است. مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر جویدن آدامس بدون قند بر بروز و شدت یبوست در بیماران مرد تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تجربی بود که به‌صورت آزمون ای تصادفی یک‌سو کور در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1396 انجام شد. 62 بیمار مرد تحت تراکشن اسکلتی به‌صورت تصادفی ساده با پرتاب سکه به دو گروه مداخله و گروه کنترل اختصاص داده شد. میزان بروز و شدت یبوست بیماران بعد از هفت روز آزمون بر اساس پرسشنامه ROM III اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون کای اسکوئر و من ویتنی و نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها: بروز یبوست در گروه مداخله 2/45درصد (14 نفر) و در گروه کنترل 2/74درصد (23 نفر) بود. نتایج نشان داد بروز یبوست در گروه مداخله کم‌تر از گروه کنترل بود و این اختلاف آماری معنی‌دار بود) 02/0 p<). همچنین میانگین شدت یبوست در گروه مداخله 54/5 و در گروه کنترل 03/11 بود که این اختلاف ازنظر آماری معنی‌دار بود (01/0 p<).
بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که جویدن آدامس بدون قند به‌عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی در کاهش بروز و شدت یبوست در بیماران مرد تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی مؤثر بود. لذا این روش می‌تواند در بیماران با استراحت مطلق و یا بی‌حرکت مورداستفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: جویدن آدامس، یبوست، شکستگی
متن کامل [PDF 2503 kb]   (89 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 3 - ( خرداد 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها