:: دوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 318-329 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش بر روی هوش معنوی پرستاران
منصور آراد1 ، لیلا آلیلو 2، حسین حبیب زاده1 ، حمیدرضا خلخالی1 ، غلامرضا اسم حسینی
1- دانشگاه عوم پزشکی ارومیه
2- دانشگاه عوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسئول)
چکیده:   (78 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: به‌کارگیری هوش معنوی در محیط کار می­تواند منجر به ارتقای مهارت‌های ارتباطی و انجام مراقبت بالینی بهینه شود. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت‌های ارتباطی با بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر مهاباد در سال 1398 انجام شد.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی با گروه کنترل از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون است که در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی مهاباد می­باشد که ابتدا پرستاران بر اساس معیار ورود وارد مطالعه شده و به‌طور تصادفی 70 نفر از بین آن‌ها به نسبت هر بخش انتخاب شدند، سپس افراد شرکت‌کننده در پژوهش بر اساس تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه هوش معنوی کینگ استفاده شد. برای گروه مداخله 7 جلسه آموزش هوش معنوی به‌صورت کارگاه در طی 2 ماه برگزار شد. بلافاصله دو هفته و یک ماه بعد از مداخله هر دو گروه پرسشنامه را تکمیل کردند. به گروه کنترل آموزشی داده نشد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از SPSS نسخه 17 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که دو گروه کاملاً همسان بودند. همچنین نتایج آزمون چندگانه بونفرونی نشان داد که میانگین نمرات هوش قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری ازلحاظ آماری ندارد (162/0=P). میانگین نمرات هوش معنوی در گروه مداخله قبل از آموزش (54/19±48/57) بود که دو هفته بعد از آموزش به‌طور معنی‌داری به (12/14±80/61) افزایش یافته بود. مقایسه­های چندگانه بونفرونی نشان داد در پرستاران گروه کنترل ازنظر آماری تفاوت معناداری در میانگین نمرات هوش معنوی قبل و دو هفته بعد از آموزش و در مرحله پیگیری وجود نداشت (000/1=P). ولی در گروه مداخله میانگین نمرات هوش معنوی قبل و دو هفته بعد از آموزش و در مرحله پیگیری اختلاف معناداری داشتند (001/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته­های مطالعه حاکی از وجود تأثیر آموزش بر روی هوش معنوی پرستاران می‌باشد. ازآنجاکه هوش معنوی می­تواند بر تمام حوزه­های کاری پرستاران تأثیر گذارد بنابراین، بهتر است یافته حاصله؛ در بالین، جهت ارتقای کیفیت مراقبت­های پرستاری شده و افزایش رضایتمندی بیماران به‌طوری جدی مدنظر قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: هوش، معنویت، هوش معنوی، پرستاران
متن کامل [PDF 3363 kb]   (48 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها