:: دوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 287-295 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش میانجی نگرش جنسی در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه با روابط فرازناشویی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز جهت طلاق
مرضیه عیسی‌پور هفتخوانی1 ، یارعلی دوستی 2، رضا دنیوی3
1- گروه ‌روانشناسی، واحد ‌ساری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ساری، ایران
2- گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول) ، Yyarahmdi@gmail.com
3- گروه ‌روانشناسی، واحد‌ نکا، دانشگاه آزاد اسلامی‌، نکا، ایران
چکیده:   (188 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: رابطه فرازناشویی علت بسیاری از مشکلات، تعارضات و شکست‌های زناشویی است و می­تواند پیامدهای مخربی برای اعضای خانواده، دوستان و متعاقباً اجتماع به همراه داشته باشد، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای نگرش جنسی در رابطه سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه و روابط فرازناشویی در میان زوجین مراجعه‌کننده جهت طلاق بود.
مواد و روش کار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به‌طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی زوجین مراجعه‌کننده جهت طلاق به مراکز مشاوره اداره دادگستری در مناطق 1،2،3،4 شهر تهران بود. برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده‌شده و تخصیص ضریب 20 برای هر متغیر مشاهده‌شده (13 متغیر مشاهده‌شده در مدل)، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه‌های ناقص 270 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های استاندارد روابط فرازناشویی، سنجش نگرش جنسی و سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه بودند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد، بین سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه و نگرش جنسی با روابط فرازناشویی رابطه‌ی مستقیم معنی‌دار وجود دارد. 90/0 از واریانس روابط فرازناشویی توسط سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه و نگرش جنسی مورد تبیین قرار گرفت (01/0P<).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مدل پژوهش دارای برازش بوده و تأیید شد. نگرش جنسی در رابطه‌ی بین سبک‌های دل‌بستگی عاشقانه و روابط فرازناشویی نقش واسطه‌ای داشت.
واژه‌های کلیدی: روابط فرازناشویی، سبک­های دل‌بستگی، طلاق، نگرش جنسی
متن کامل [PDF 2965 kb]   (51 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( تیر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها