دوره 19، شماره 11 - ( بهمن 1400 )                   جلد 19 شماره 11 صفحات 929-920 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده علوم پزشکی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2- دکترای پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (نویسنده مسئول) ، barkhordary.m@gmail.com.
3- دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انسیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
چکیده:   (1305 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: مواجهه مراقبین با وظایف و مسئولیت‌های ناشی از مراقبت بیماران تحت همودیالیز مستقیماً با کیفیت زندگی آنان در ارتباط بوده و ممکن است به کاهش کیفیت زندگی آنان منجر شود. این پژوهش باهدف بررسی کیفیت زندگی مراقبین ( خانواده) بیماران تحت همودیالیز مراجعه‌کننده به ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رهنمون یزد در سال 1399 انجام شد. مواد  و روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 55 نفر از مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید رهنمون انجام شد. نمونه‌ها به شیوه تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مراقبین خانوادگی بیماران استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری  SPSSنسخه 16 و از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون آماری پیرسون، تی تست مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین کیفیت زندگی کلی مراقبین 22.65± 53.00 بود. بیشترین میانگین مربوط به بُعد تعارض (dimension of conflict) (24.2± 62.19) و کمترین میانگین مربوط به بُعد تشویش ذهنی (dimension of mental restlessness) (27.13± 45.90) بود. بین کیفیت زندگی مراقبین با سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، ساعات مراقبت در هفته و میزان درآمد ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (05/0
متن کامل [PDF 775 kb]   (553 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.