:: دوره 10، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1391 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه‌ی حافظه و انگیزه‌ی پیشرفت با جنسیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
هایده فیضی پور، غلامحسین فرجاه، موسی قادر نژاد
چکیده:   (5818 مشاهده)

  بررسی رابطه‌ی حافظه و انگیزه‌ی پیشرفت با جنسیت و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

  هایده فیضی پور [1] *، دکتر غلامحسین فرجاه [2] ، موسی قادر نژاد [3]

 

  تاریخ دریافت 18/08/1390 تاریخ پذیرش 01/11/1390

 

  چکیده

  پیش زمینه و هدف: حافظه، حیات ذهنی انسان‌ها از جمله، افکار، ادراک، اندیشه و به طور کلی یادگیری را امکان می‌بخشد. افت تحصیلی با اسناد به ضعف حافظه، یک اسناد درونی و پایا می‌باشد که یادگیری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر حافظه و انگیزه با جنسیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می‌باشد.

  مواد و روش کار: 89 نفر از دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی موفق و ناموفق از دو جنس مؤنث و مذکر با اندازه‌گیری حافظه کوتاه مدت، بلند مدت و انگیزه‌ی پیشرفت، تحت بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، آزمون‌های حافظه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت، انگیزه‌ی پیشرفت هرمنس و میانگین معدل دانشجویان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس، استفاده گردید.

  یافته‌ها: بین حافظه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت دانشجویان دختر و پسر هیچ تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت دانشجویان موفق و ناموفق و همچنین رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید ولی یافته‌ها حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین انگیزه پیشرفت دانشجویان در دو گروه موفق و ناموفق بود همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان دادند که دانشجویان دختر، نسبت به دانشجویان پسر به طور معنی‌داری از انگیزه‌ی بالاتری برخوردارند.

  بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان در کلیه‌ی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و در هر دو جنس، با انگیزه آن‌ها از حافظه ارتباط بیشتر دارد.

  کلید واژه‌ها: حافظه، انگیزه، جنسیت، پیشرفت تحصیلی، دانشجو

 

  دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دهم، شماره دوم، پی در پی 37، خرداد و تیر 1391، ص 254-246

 

  آدرس مکاتبه: ارومیه، انتهای خیابان جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، معاونت دانشجوئی و فرهنگی، تلفن:2937286-0441

  Email:h.feizipour@yahoo.com  [1] کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (نویسنده مسئول)

  [2] استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

  [3] کارشناس روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

متن کامل [PDF 5391 kb]   (1476 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها