راهنمای نگارش مقاله


موضوع: ایمنی بیمار در پرستاری
ایمنی بیمار در پرستاری از اولویت بالایی برخوردار است، به‌ویژه با توجه به چالش‌های کنونی مراکز درمانی و کمبود پرستار. بیماران می توانند با مراقبت های ناایمن آسیب ببینند، اگرچه این آسیب ها اغلب قابل پیشگیری هستند.

برای بهبود مراقبت های پرستاری و ارتقاء ایمنی بیماران مجله پرستاری و مامایی ارومیه در نظر دارد مقالات (اوریجینال، مروری و کیفی ) با کیفیتی که در هر کدام از جنبه های مربوط به ایمنی بیمار زیر در مجله سابمیت شود، با داوری سریع چاپ مقالات را تسهیل نماید.

استراتژی هایی برای کاهش عفونت های بیمارستانی
استراتژی هایی برای کاهش خطاهای دارویی
مقالات روش شناختی در مورد ایمنی بیمار
ایمنی بیمار در زمینه سلامت دیجیتال و پرستاری از راه دور
ابتکارات برای تقویت فرهنگ ایمنی
آخرین مهلت برای ارسال مقالات: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

 


راهنمای نگارش مقاله

 مجله پرستاری و مامایی، به انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original research article )، مورد نگاری ، (Case report) و مروری (Review article )علوم پایه، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعه های بالینی در زمینه های پرستاری و مامائی می پردازد.

رعایت موارد ذیل در نگارش مقاله الزامی است:

 1.  نویسنده قبل از نگارش مقاله می بایستی فایل قالب ویژه مجله (Template)  را از لینک ذیل دریافت و در تنظیم کلیه مراحل نگارش مقاله، ابتدا بخش مورد نظر (عنوان، نام نویسندگان و ...) را از مقاله خود کپی کرده و سپس بخش مورد نظر در قالب (عنوان، نام نویسندگان و ...) را که به رنگ قرمز مشخص شده است انتخاب (هنگام انتخاب بخش مورد نظر به رنگ آبی کم رنگ در می آید) و بر روی آن کلیک راست کرده و  گزینه Paste Merge Formatting را کلیک نموده تا با فرمت مجله یکسان گردد.       پر واضح است مقالاتی که مطابق قالب ذیل ارسال نشوند به هیچ عنوان قابل بررسی نخواهد بود.                                   دانلود فایل قالب ویژه مجله (Template)
 2.  چنانچه چکیده ی مقاله در مجموعه ی مقالات یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد، مقاله ی کاملی که ارسال می شود، باید حداقل دو برابر مطلب قبلی و با تعداد بیشتری جدول و نمودار باشد تا پذیرفته گردد.
 3.  مؤلفان باید همه‌ی گزارش‌ها و ارایه‌های قبلی خود را در ارتباط با مقاله‌ی ارسالی اعلام نمایند تا موارد انتشار دوباره‌ی یک مقاله یا مطلب بسیار مشابه، مشخص گردد.
 4. اطلاعات هویتی بیماران، نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و بیمار (یا والدین یا قیم او) به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کرده باشند.
 5.  در مقالات ارائه شده به مجله پرستاری و مامایی بایستی مشخص باشد که نویسندگان رعایت نکات اخلاقی را در بررسی‌های بالینی و حیوانی نموده‌اند.
 6.  در صورتی که به هر دلیلی بین نویسنده یا نویسندگان مقاله و محتویات مقاله تضارب منافع وجود داشته باشد بایستی اعلام شود.
 7.  با توجه اینکه کلیه طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی دانشگاهها بر اساس دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی در کمیته اخلاق دانشگاهها بررسی و کد مربوطه را اخذ می نمایند لذا جهت چاپ مقاله در این مجله ارائه کد اخلاق الزامی می باشد.
 8.  مقاله ارسال شده می بایست حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاهها یا مستخرج از پایان نامه دانشجویی باشد تا بررسی و به چاپ برسد.

 نحوه نگارش مقاله از نظر فنی

 فایل اصلی( Manuscript ) مقاله ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word نسخه۲۰۰۷ یا بالاتر طبق شرایطی که ذیلاً به آنها اشاره می گردد تنظیم شده باشد.

 بخش اول مقاله شامل موارد ذیل باشد:

 1.   عنوان اصلی مقاله
 2.  نام نویسندگان به ترتیب اولویت و مشخص نمودن نویسنده مسئول
 3.  مشخصات کامل همه نویسندگان شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه
 4. آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده مسئول
 5.  چکیده مقاله که حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و شامل بخش های مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه ها که شامل حداقل سه واژه و حداکثر ۱۰ واژه که مطابق با Mesh باشد.

بخش دوم مقاله شامل موارد ذیل می باشد:

 1.  مقدمه: با قلم نازنین اندازه۵/۱۰ و قلمTimes New Roman با اندازه ۵/۹ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخشها باید با قلم یاقوت اندازه۵/۱۱ و پررنگ نوشته شود.
 2.  مواد و روش کار: با قلم نازنین اندازه۵/۱۰ و قلم Times New Roman با اندازه ۵/۹ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخشها باید با قلم یاقوت اندازه ۵/۱۱ و پررنگ نوشته شود.
 3. یافته ها: با قلم نازنین اندازه ۵/۱۰ وقلم Times New Roman با اندازه ۵/۹ برای لغات انگلیسینوشته شود. عنوان بخشها باید با قلم یاقوت اندازه ۵/۱۱ و پررنگ نوشته شود. جداول و نمودارها در قسمت مشخص شده از متن یافته ها قرار گیرند اندازه فونت های فارسی جداول و نمودارها نازین ۵/۹ و لاتین TimesNew Roman ۸/۵ نوشته شود.
 4.  بحث و نتیجه گیری: با قلم نازنین اندازه۵/۱۰و قلم Times New Roman با اندازه ۵/۹ برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخشها باید با قلم یاقوت اندازه ۵/۱۱ و پررنگ نوشته شود.
 5.  تشکر و قدردانی: با قلم نازنین اندازه۵/۱۰ و قلم Times New Roman با اندازه ۵/۹ برای لغات انگلیسی نوشته شود.
 نویسندگان می‌بایست از کسانی که در دستنوشته ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهای پدیدآوران را ندارند تشکر نمایند. ذکر هرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. پدیدآوران بایستی از تمامی موارد ذکر شده برای بخش قدردانی اجازه کسب نمایند.
در راستای عمل به تعهدات مرتبط با شفافیت و رعایت جنبه‌های اخلاقی، نویسندگان موظف‌اند هرگونه استفاده از فناوری هوش مصنوعی را در بخش "قدردانی" به شرح زیر بیان کنند و به نکات زیر اشاره کنند:
نام و نوع ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی که در مقاله استفاده شده است
هدف و منطق استفاده از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی در فرآیند تکمیل ارزیابی خود
کارکردهای موردنیاز از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی
روش استفاده از نتایج حاصل از ابزارها یا فناوری‌های هوش مصنوعی در پژوهش
اگر قسمتی از متن با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده باشد، نویسندگان باید این جمله را اضافه کنند:
 “نویسندگان اینجا اعلام می‌کنند که [بخش‌های مشخصی از متن] در این کار با کمک فناوری هوش مصنوعی تولید شده است. فناوری مورداستفاده در این کار [نام و نوع فناوری هوش مصنوعی یا مدل مورداستفاده را بنویسید] بوده است. لذا نقش هوش مصنوعی در ایجاد این محتوا تصدیق می‌شود”
 

رعایت موارد ذیل در ارائه جدول ها، عکس و نمودارها الزامی است:

 1.  جدول‌ها با استفاده از ابزار Table در Microsoft Word طراحی شوند.
 2.  جدول‌ها به صورت عکس ارائه نگردند، شماره‌گذاری متوالی داشته باشند.
 3.  در متن مقاله به شماره‌ی جدول‌ها به صورت متوالی اشاره گردد.
 4.  در زیرنویس جدول‌ها، همه‌ی اختصارهای غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند.
 5.  متن جدول‌ها و اعداد استفاده شده به فارسی باشد.
 6.  نمودارها در نرم‌افزارهای Microsoft -Excel طراحی شده و به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم و در بخش یافته ها قسمت مربوطه کپی گردند.
 7.  عکس‌ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد.
 8.  حتی‌المقدور از ارسال عکس رنگی اجتناب گردد.
 9.  عکس‌های رادیوگرافی باید مطابق استانداردهای گفته شده در بالا در اندازه‌ی۷۳*۱۲۷ میلی‌متر تا حداکثر۳۵۴*۲۰۳ میلی‌متر باشد.
 10.  عکس‌ها و تصاویر باید شماره‌گذاری متوالی داشته و ترتیب آن‌ها براساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد.
 11.  اگر عکس منتشر شده است، منبع اولیه در تقدیرنامه ذکر شود و اجازه‌ی کتبی آن ارائه گردد.

 بخش سوم شامل موارد ذیل است:  

 1.  منابع (کتابنامه): شماره‌ی مراجع و منابع باید به صورت مرتب و صعودی در متن مقاله استفاده و به همان ترتیب در قسمت منابع آورده شوند.
 2.  چکیده انگلیسی: کاملاً منطبق و برگردان دقیق چکیده مقاله فارسی و حداکثر ۲۵۰ کلمه  به ترتیب شامل :

             •   Title    

             •  Author

             • Background& Aims

             •  Materials& Methods

             • Results

            • Conclusion

            • Key words حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ واژه

  در چکیده انگلیسی باید نام و مشخصات کامل همه نویسندگان شامل رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه و آدرس مکاتبه، تلفن محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیک برای نویسنده مسئول درج شده باشد.

شیوه‌ی نگارش منابع (کتابنامه) مطابق نمونه‌های زیر است:

جهت نوشتن رفرنس ها می توانید فایل سبک رفرنس نویسی مجله ( Endnote Style) را از لینک ذیل دریافت و استفاده نمائید.

 دانلود فایل سبک رفرنس نویسی مجله (EndnoteStyle)

 

 نمونه های رفرنس نویسی  مطابق با فرمت مجله

مقالات در مجلات:

  مقاله‌ی مجلات استاندارد

 شش مؤلف اول را نام برده سپس عبارت «و همکاران» را ذکر کنید. سپس عنوان مقاله،‌ آنگاه عناوین خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره‌ی مجله و صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به نقطه‌گذاری در نوشتن مراجع ضروری است.

 Mackness MI, Mackness B, Durrington PN, Fogelman AM, Berliner J, LusisAJ, et al. Paraoxonase and coronary heart disease. Curr Opin Lipidol ۱۹۹۸;۹(۴):۳۱۹-۲۴.

 مقاله فارسی:

 رفرانس مقالات چاپ شده در مجلات فارسی نیز به صورت انگلیسی آورده شوند:

 Zeighami Mohammadi SH, Asgharzadeh Haghighi S. The relationshipbetween serum creatinine with length of hospital stay and mortality in heartfailure patients. J Urmia Nurs Midwifery Fac ۲۰۱۱; ۳۲(۹): ۱۶۵-۷۳.(Persian)

 در صورتیکه صفحه‌های یک مجله در تمام شماره‌های یک سال به صورت متوالی شماره‌گذاری می‌شوند، ماه و شماره‌ نسخه (Issue)قابل حذف است.

 Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation inHIV-infected patients. N Engl J Med ۲۰۰۲; ۳۴۷: ۲۸۴-۷.

 سازمان به عنوان مؤلف

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercisestress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust ۱۹۹۶; ۱۶۴:۲۸۲-۴.

 هیچ مؤلفی داده نشده باشد، گروه مؤلفان

 Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J ۱۹۹۴; ۸۴:۱۵.

 مقاله به زبان انگلیسی نیست

 Ryder TE, Haukelan EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar senerupturhostidigere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen ۱۹۹۶; ۱۱۶: ۴۱-۲(Hungarian)

 مجله همراه با ضمیمه‌ی تکمیلی

 Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity andoccupational lung cancer. Environ Health Perspect ۱۹۹۴; ۱۰۲ Suppl ۱:S۲۷۵-۸۲.

 کتاب‌ها و دیگر منابع منوگراف

 تدوین کننده یا گردآورنده، به عنوان مؤلف

 Norman IJ, Redfem S, editors. Mental health care for elderly people.New York: Churchill Livingstone; ۱۹۹۶.

 کتاب فارسی:

 Rajabian R, editor. Diabetes. Mashhad: Mashhad University MedicalSciences; ۱۹۹۱.

 سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

 Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaidprogram. Washington: The Institute; ۱۹۹۲.

 فصلی از یک کتاب

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH,Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸.

 همچنین استناد فصلی از کتاب فارسی نیز به همین صورت می باشد.

 مطالب کنفرانس

 Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinicalneurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and ClinicalNeurophysiology. ۱۹۹۵ Oct. ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; ۱۹۹۶.

 بیانیه‌ی کنفرانس

 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data ptorection privacy andsecuriy in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P. Piemme TE, Rienhoff O,editors. MEDINFO ۹۲. Proceedings of the ۷th World Congress on MedicalInformations: ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;۱۹۹۲. p. ۱۵۶۱-۵.

 پایان‌نامه

 Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access andutilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; ۱۹۹۵.

 پایان‌نامه فارسی

 Zangoii Pour Fard M, Movahed Fazel M. BMI Normogram of ۱۱-۱۵ years oldstudents in Birjand. [dissertation]. Birjand: Birjand University of MedicalSciences; ۲۰۰۵.

 مقاله‌ی‌ منتشر نشده

 Leshner J. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. Inpress ۱۹۹۶.

 مقاله‌ی فارسی ‌منتشر نشده

 HosseinpanahF, Rambod M, Sarvghadi F, Tohidi M, Hedayati M, Azizi F. Populationattributable risk for diabetes associated to obesity in Iranian adults. IranianJournal of Endocrinology and Metabolism. In press ۲۰۰۷.

 مطالب الکترونیک

 مقاله‌ی ژورنال که در نسخه های الکترونیک باشد

 Morse SS.Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serialonline] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۶ Jun ۵]; ۱(۱): [۲۴ screens]. Available from:URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

 منوگراف که در نسخه های الکترونیک باشد

 DI, clinicaldermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEAMultimedia Group, producers. ۲nd ed. Version۲.۰San Diego: CMEA; ۱۹۹۵.

 فایل کامپیوتری

 HemodynamicIII: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version۲.۲.Oriando{FL}: Computerized Educational Systems; ۱۹۹۳.


دفعات مشاهده: 39858 بار   |   دفعات چاپ: 2104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 175 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb