مجله پرستاری و مامایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی و پژوهشی پرستاری و مامایی طبق مجوز شماره ۱۱۹۴/۱۲۴ مورخ ۷/۲/۸۲ از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی  و طبق مجوز شماره مورخه ۳/۲/۱۳۹۰ از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت از زمستان ۱۳۸۲ به انتشار مرتب مقالات اقدام نموده است. و در این راستا شماره  استاندارد بین المللی ۰۳۰۶- ۲۷۱۷: ISSN  را کسب کرده است. این مجله طبق نامه شماره ۹۱۱/۸۸/آ مورخ ۱/۱۲/۸۸ عضو انجمن علمی پرستاران قلب ایران بوده و در یایگاه های داده ای  Iran Medex , Magiran , ISC , Ebsco , Cinhal ,  Copernicus , Sid نمایه می باشد.

این مجله با سابقه انتشار ۱۷ ساله به صورت ماهانه منتشر و در بررسی مقالات از شیوه بررسی همکاران داور (همتراز سنجی) بهره می برد. این مجله به دنبال ایجاد انگیزه جهت تقویت تحقیقات پرستاری و مامایی و کمک به توسعه مدیریت اطلاعات آنها می باشد. در این راستا محققان پرستاری و مامایی، مربیان و پزشکانی که علاقه مند به جنبه های نظری یا کاربردی حرفه خود هستند، را مخاطب قرار می دهد. مجله پرستاری و مامایی ارومیه مقالات اصلی، مروری، ارتباطات کوتاه، نامه به سردبیر و گزارش موارد را در طیف وسیعی از حوزه ها از جمله مطالعات پایه و بالینی پزشکی واز نویسندگان ایرانی و بین المللی پذیرا می باشد. لازم به ذکر است که مجله پزشکی ارومیه از سیاست IRIS برای بایگانی دیجیتال استفاده می کند.
نام مجله مجله پرستاری و مامایی ارومیه
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدیر مسئول  حمیده محدثی
سردبیر دکتر آرام فیضی
مدیر اجرایی دکتر علی رشیدی
مدیر داخلی حسن نظری
مشاور اپیدمیولوژی و آمار زیستی دکتر شاکر سالاری لک
ویراستار انگلیسی غزال اخوان معصومی
نوع مجله ماهنامه
وضعیت مجله دسترسی آزاد
نمایه و ایندکس Cinhal, ROAD, Magiran, Ebsco, Copernicus, Google Scholar , Iran Medex , ISC, SID
شماره استاندارد بین المللی ۲۷۱۷-۰۳۰۶
آدرس ارومیه،خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کد پستی: ۸۳۷۳۴-۵۷۱۴۷ ، صندوق پستی : ۱۱۳۸
تلفن/نمابر ۰۴۴-۳۱۹۳۷۳۳۲
پست الکترونیکی j.nur.midgmail.com,  unmfumsu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب