مجله پرستاری و مامایی- اخبار نشریه
اخبار قدیمی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بزودی این مجله در اسکوپوس نمایه خواهد شد .

این مجله در یایگاه های داده ای  Ebsco , Copernicus, Cinhal  نمایه می باشد.

انتشار مجله بصورت ماهنامه به جای دوماهنامه از فروردین ماه 1392

ارتقاء سطح مجله به سطح درجه یک علمی و پژهشی با امتیاز برجسته در سطح کشور در 18 دی ماه 1391

ارسال مقاله به این سایت کاملاً رایگان می باشد و هیچ وجهی دریافت نمی شود.

مقالات با طرح پژوهشی تحلیلی ، نیمه تجربی ، تجربی و مستخرج از پایان نامه ها دارای اعتبار جذب بالایی می باشند.

دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در مورخ 3/2/1390 از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت رتبه علمی و پژوهشی را کسب نمود.

این فصلنامه طبق نامه شماره 911/88/آ مورخ 1/12/88 عضو انجمن علمی پرستاران قلب ایران بوده و در پایگاههای داده ای  Iran Medex , Magiran , ISC نمایه می باشد.

موافقت نامه اصولی فصلنامه: در جلسه یک صد و چهار وزارت بهداشت مورخ 1/8/89 شماره 525/1/پ89ص

در تاریخ 3/12/1389 انتشار فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه به  بصورت دو ماهنامه تغییر یافت.

این فصلنامه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شد.

 جهت نمایش صحیح مطالب سایت از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید و یا تنظیمات مربوط به Firefox را از لینک انجام دهید.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.66.28.fa
برگشت به اصل مطلب