مجله پرستاری و مامایی- اخبار نشریه
مقالاتی که در قالب ویژه مجله ارسال نشده باشند بررسی نخواهند شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

ارسال کننده  محترم مقاله

خواهشمند است قبل از نگارش مقاله  فایل قالب ویژه مجله (Template) را از لینک ذیل دریافت و سپس بخش های مختلف مقاله را در آن قالب کپی و ارسال نمائید. بدیهی است مقالاتی که مطابق قالب ذیل ارسال نشوند به هیچ عنوان قابل بررسی نخواهند بود. همچنین  می توانید فایل سبک رفرنس نویسی مجله ( Endnote Style) را از لینک ذیل دریافت و استفاده نمائید.

 

جهت نحوه استفاده از این دو قالب می توانید به راهنمای  نگارش مقاله از منوی برای نویسندگان  مراجعه نمائید.

 

دانلود فایل قالب ویژه مجله (Template )

 

دانلود فایل سبک رفرنس نویسی مجله (Endnote Style)

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.66.29.fa
برگشت به اصل مطلب