دوره 16، شماره 11 - ( بهمن 1397 )                   جلد 16 شماره 11 صفحات 786-779 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- استادیار گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
3- استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) ، ajh@qums.ac.ir
چکیده:   (3898 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: مراقبت با کیفیت مناسب، حق همه بیماران و مسئولیت همه پرستاران است. هرچقدر مراقبت‌ها باکیفیت‌تر باشد اثرات مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت. بنابراین مطالعه حاضر باهدف مقایسه دیدگاه‌های پرستاران و بیماران در مورد کیفیت مراقبت‌های پرستاری انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی –تحلیلی، 151 بیمار سالمند بستری و 109 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر سنندج مشارکت داشتند، بیماران سالمند به‌صورت در دسترس و پرستاران به‌صورت سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه کوال پکس بود.. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران سالمند 63/6± 47/72 و پرستاران 13/5± 46/33 بود حدود 2/98 درصد پرستاران و 8/29 درصد بیماران کیفیت مراقبت پرستاری را مطلوب و 2/72درصد نسبتاً مطلوب ارزیابی نمودند.. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی‌داری در دیدگاه‌های بیماران و پرستاران به کیفیت مراقبت پرستاری و زیر مقیاس‌های آن شامل بعد روانی، ارتباطی و جسمانی وجود داشت (p < o.oo1). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده شکاف بین دیدگاه‌های پرستاران و سالمندان در مورد کیفیت مراقبت‌های ارائه شده دارد. به نظر می‌رسد برای ارتقای کیفیت مراقبت و تأمین نیازهای سالمندان، در روند ارائه خدمات به این قشر آسیب‌پذیر باید بازبینی و برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.  
متن کامل [PDF 399 kb]   (1088 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.