دوره 19، شماره 1 - ( فروردین 1400 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 19-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
2- استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
3- استادیار، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (2032 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: ارزیابی ادراک فراگیران از محیط آموزشی و استفاده از نتایج آن به‌منظور بهبود کیفیت محیط آموزشی همواره موردتوجه متصدیان طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی هست. محیط‌های آموزش بالینی به علت ویژگی‌های منحصربه‌فرد و پیچیده‌ای که دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند و مطالعه توصیفی حاضر باهدف ارزشیابی محیط آموزش بالینی مراکز آموزشی درمانی شهرستان ارومیه از دیدگاه دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد PHEEM به‌منظور ارزیابی محیط آموزش بالینی انجام شد. پرسشنامه در اختیار همه دستیارانی که حداقل شش ماه محیط آموزشی را تجربه کرده بودند قرار داده شد. 205 نفر از دستیاران سال اول تا چهارم تمام رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرسشنامه را تکمیل نمودند. این پرسشنامه شامل 40 سؤال می‌باشد که به‌منظور ارزیابی سه حیطه ادراک از تدریس، استقلال نقش و حمایت اجتماعی دستیاران استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار 16SPSS شد و با استفاده از آنالیزهای آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها از 205 نفر تکمیل‌کننده پرسشنامه، 99 نفر زن (3/48 درصد) و 106 نفر مرد (7/51 درصد) با میانگین سنی 41/5±08/33 سال بودند. میانگین و انحراف معیار زیرمعیار ادراک از استقلال نقش 62/9±77/25، ادراک از تدریس 93/11±72/24 و ادراک از حمایت اجتماعی 18/7±35/20 می‌باشد. میانگین نمره کل پرسشنامه 27±83/70 بود. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی‌داری بین متغیر نمره کل پرسشنامه با رشته تخصصی دانشجویان می‌باشد (05/0>p). ولی بین متغیر نمره کل با متغیرهای جنسیت و دوره تحصیلی و بیمارستان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (05/0
واژه‌های کلیدی: آموزش، محیط، رزیدنت، PHEEM
متن کامل [PDF 549 kb]   (767 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش علوم پزشکی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.