دوره 20، شماره 4 - ( تیر 1401 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 333-324 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (نویسنده مسئول) ، soma.bahmani25@gmail.com
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (247 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: مراقبت‌های دوران بارداری باهدف حفظ حاملگی سالم ازنظر سلامت جسمی و پیامدهای مطلوب روحی برای مادر، نوزاد و خانواده انجام می‌شود. با توجه به اینکه سلامت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سلامت زنان استوار است، این مطالعه باهدف تعیین کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در زمان پاندمی کووید-19 در مراکز جامع سلامت شهر سنندج انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 400 نفر از زنان مراجعه‌کننده به 10 مرکز جامع سلامت شهر سنندج جهت دریافت مراقبت‌های دوران بارداری موردمطالعه قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای (خوشه 10 تایی) بود. از هرکدام از مراکز 4 خوشه (40 زن باردار) انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سروکوال استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Stata نسخه 14 و آمار توصیفی، آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه (یا معادل ناپارامتریک آن‌ها به ترتیب من ویتنی و کروسکال والیس) همچنین آزمون کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: در همه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات، شکاف منفی کیفیت وجود داشت. شکاف کلی کیفیت در این مطالعه 0.66- بود. بیشترین میانگین این شکاف در بعد ملموسات (44/1-) و کمترین میانگین در بعد همدلی (02/0-) بود. همچنین میان ادراکات و انتظارات مراجعه‌کنندگان در ابعاد ملموسات، اطمینان و تضمین تفاوت آماری معناداری دیده شد (P0.05). بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، میان سطح انتظارات و ادراکات دریافت‌کنندگان مراقبت‌های دوران بارداری در زمان پاندمی کووید-19 فاصله وجود داشت. انتظارات گیرندگان خدمات فراتر از ادراکات آن‌ها از وضعیت موجود بوده و هنـوز فـضای زیـادی بـرای اصلاح به‌منظور نیل به رضایت گیرندگان خدمات و ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی مطلوب وجود دارد.
متن کامل [PDF 447 kb]   (68 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.