دوره 20، شماره 11 - ( بهمن 1401 )                   جلد 20 شماره 11 صفحات 884-874 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار پرستاری، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، yasermoradi1045@yahoo.com
3- کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (429 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: در محیط حساس بیمارستان، جوسازمانی بر بسیاری از رفتارهای کارکنان در جهت نائل شدن به اهداف سازمانی تأثیر دارد. پرستاران بزرگ‌ترین گروه ارائه‌دهنده خدمت در سیستم بهداشتی هستند و کیفیت خدمات پرستاری مستقیماً روی بازده سیستم سلامت مؤثر است. توسعه خدمات پرستاری مستلزم وجود پرستارانی با انگیزه در یک محیط کاری مناسب است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین ادراک پرستاران از جوسازمانی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ۲۰۰ نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب‌شده و به تکمیل پرسشنامه پرداختند. از پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. این پژوهش در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام گرفت و کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ و با استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره جوسازمانی ۹۱/۱۴± ۷۲/۱۰۱ است که جوسازمانی بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سطح متوسط ارزیابی می‌شود. بعد روحیه گروهی با نمره ۸۵/۱۴ بیشترین میانگین و بعد مزاحمت با نمره ۱۳/۱۱ کمترین میانگین را در میان ابعاد جوسازمانی داشتند. نمره جوسازمانی فقط در بیمارستان امام خمینی و سیدالشهدا اختلاف معناداری داشتند (۰۲۵/۰ P=). این یافته‌ها نشان می‌دهد که نمره جوسازمانی در بیمارستان امام خمینی کمتر از بقیه بیمارستان‌ها و در بیمارستان سیدالشهدا بیشتر از همه بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که جوسازمانی بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متوسط است. لذا پیشنهاد می‌شود برای دستیابی به بالاترین سطح از عملکرد پرستاران، مدیران بیمارستان‌ها جوسازمانی مطلوب و سازنده ایجاد کنند.
واژه‌های کلیدی: جو، پرستار، سازمان، ادراک
متن کامل [PDF 542 kb]   (244 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.