دوره 20، شماره 12 - ( اسفند 1401 )                   جلد 20 شماره 12 صفحات 983-973 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) ، n.mikaeilii.uma@gmail.com
2- دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (438 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: سلامت زنان باردار، اهمیت ویژه‌ای در تأمین و استمرار سلامت خانواده دارد. لذا، پژوهش حاضر باهدف مدل‌یابی علی رفتارهای سلامت بارداری بر اساس سرمایه اجتماعی و سندرم شناختی- توجهی با میانجی‌گری ادراک خستگی روانی در زنان باردار انجام شد.
 مواد و روش کار: روش پژوهش توصیفی و بر اساس معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در پاییز  سال 1401 بود و 210 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از مقیاس رفتارهای سلامت بارداری لوبل و همکاران (1995)، مقیاس سندرم شناختی – توجهی ولز (2009)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی انیکس و بوللن (2000) و پرسشنامه خستگی روانی اسمتس (1996) جمع‌آوری شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: تمایل به شرکت در مطالعه، دامنه سنی 45-18 سال، داشتن تحصیلات سیکل به بالا،  نداشتن هرگونه سابقه روان‌پزشکی قبلی به‌ویژه اختلالات خلقی، داشتن سابقه زایمان مشکل‌دار و سقط‌جنین، و معیارهای خروج شامل مخدوش بودن پرسشنامه‌ها بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 23و  Amos نسخه 18 تجزیه‌وتحلیل شدند.  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل علی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سندرم شناختی- توجهی، ادراک خستگی روانی و رفتارهای سلامت بارداری بر اساس شاخص‌های مختلف برازش تأیید شد؛ علاوه بر این سرمایه اجتماعی و سندرم شناختی- توجهی از طریق  ادراک خستگی روانی بر رفتارهای سلامت بارداری در زنان باردار تأثیر غیرمستقیم دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: سرمایه اجتماعی و مشکلات شناختی نقش مهمی در مراقبت‌های سلامتی در زنان باردار دارند و هدف قرار دادن این دو مؤلفه در درمان‌های روان‌شناختی، می‌تواند در کاهش مشکلات سلامتی مؤثر باشد.‌
متن کامل [PDF 822 kb]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی- روان شناسی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.