دوره 21، شماره 1 - ( فروردین 1402 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 65-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanei Gheshlagh R, Parizad N, Ebrahimi A, Baghi V. NURSES’ KNOWLEDGE ON THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS STUDY. Nursing and Midwifery Journal 2023; 21 (1) :58-65
URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4823-fa.html
قانعی قشلاق رضا، پریزاد ناصر، ابراهیمی احسن، باغی وجیهه. دانش پرستاران در خصوص پیشگیری از عفونت محل عمل جراحی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله پرستاری و مامایی. 1402; 21 (1) :58-65

URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4823-fa.html


1- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ، rezaghanei30@gmail.com
2- استادیار، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
3- دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- کارشناس مامایی، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (541 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: عفونت محل عمل جراحی عارضه‌ای شایع در عمل‌های جراحی است که علاوه بر اینکه هزینه زیادی را به بیمار و سیستم‌های بهداشتی تحمیل می‌کند، شانس مرگ بیماران را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از این عفونت‌ها قابل‌پیشگیری هستند و پرستاران به‌عنوان یک گروه‌درمانی که بیشتر از همه با بیماران درگیر هستند در این زمینه نقش حیاتی دارند. دانش بالای پرستاران در خصوص پیشگیری از عفونت جراحی نقش حیاتی در شناسایی افراد در معرض خطر و کنترل این وضعیت دارد. این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز باهدف بررسی دانش پرستاران در مورد پیشگیری از زخم انجام شد.
مواد و روش کار: برای دسترسی به مقالات مرتبط، پایگاه‌های اسکوپوس، پابمد و آی اس ای بدون محدودیت زمانی با کلیدواژه‌های عفونت زخم جراحی، عفونت محل جراحی، عفونت زخم بعد از عمل، دانش، معرفت‌شناسی، آگاهی، پرستار و ترکیب آن‌ها جستجو شد. مطالعات مشاهده‌ای منتشرشده به زبان انگلیسی که دانش پرستاران در مورد پیشگیری از عفونت محل عمل جراحی را گزارش کرده بودند وارد تحلیل شدند. برای بررسی ناهمگونی میان مطالعات منتخب از Cochrane's Q test و I2 index استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک مدل اثرات تصادفی و توسط نرم‌افزار STATA نسخه 16 انجام شد.
یافته‌ها: در جستجوی اولیه 204 مقاله یافت شد که 12 مورد واجد شرایط بوده و وارد تحلیل شدند. در 6 مطالعه نمره استاندارد دانش پرستاران در مورد پیشگیری از عفونت محل عمل جراحی گزارش شده بود که برابر 55درصد (با فاصله اطمینان 95%: 70-40) بود.
یافته‌های متارگرسیون نشان داد که در طول زمان نمره دانش پرستاران روند صعودی (190/0p=) داشت، اما با افزایش حجم نمونه مطالعات نمره دانش به‌طور معنی‌داری کاهش یافته بود (01/0p=). سوگیری انتشار در این مطالعه معنی‌دار بود (01/0p=). در 6 مطالعه دیگر هم‌سطح دانش پرستاران رتبه‌بندی شده بود که سطح دانش در 51 درصد پرستاران خوب و متوسط و در 49 درصد پرستاران پایین بود.
بحث و نتیجه‌گیری: پرستاران در خصوص پیشگیری از عفونت جراحی دانش ناکافی دارند و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص استفاده از دستورالعمل‌های به روز جهت ارتقای دانش آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: دانش، عفونت محل عمل جراحی، پرستار
متن کامل [PDF 623 kb]   (449 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: پرستاری

فهرست منابع
1. De Lissovoy G, Fraeman K, Hutchins V, Murphy D, Song D, Vaughn BB. Surgical site infection: incidence and impact on hospital utilization and treatment costs. Am J Infect Control 2009;37(5):387-97. [DOI:10.1016/j.ajic.2008.12.010] [PMID]
2. Allegranzi B, Nejad SB, Combescure C, Graafmans W, Attar H, Donaldson L, et al. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2011;377(9761):228-41. [DOI:10.1016/S0140-6736(10)61458-4] [PMID]
3. Brisibe S, Ordinioha B, Gbeneolol PK. Knowledge, attitude, and infection control practices of two tertiary hospitals in Port-Harcourt, Nigeria. Niger J Clin Pract 2014;17(6):691-5. [DOI:10.4103/1119-3077.144379] [PMID]
4. Qvistgaard M, Lovebo J, Almerud-Österberg S. Intraoperative prevention of Surgical Site Infections as experienced by operating room nurses. Int J Qual Stud Health Well 2019;14(1):1632109. [DOI:10.1080/17482631.2019.1632109] [PMID] [PMCID]
5. Mockford K, O'Grady H. Prevention of surgical site infections. Surgery 2017;35(9):495-9. [DOI:10.1016/j.mpsur.2017.06.012]
6. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control 1999;27(2):97-132; quiz 3-4; discussion 96. [DOI:10.1016/S0196-6553(99)70088-X] [PMID]
7. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, Leas B, Stone EC, Kelz RR, et al. Centers for disease control and prevention guideline for the prevention of surgical site infection, 2017. JAMA Surg 2017;152(8):784-91. [DOI:10.1001/jamasurg.2017.0904] [PMID]
8. European Center of Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance of surgical site infection in European hospitals - HAISSI protocol Version 1.02. ECDC.
9. World Health Organization. Global guidelines for the prevention of surgical site infection, 2nd ed. Available form: https://apps.who.int/iris/handle/10665/277399 (accessed 15 December 2021). [URL]
10. Cheadle WG. Risk factors for surgical site infection. Surg Infect 2006;7(S1):s7-s11. [DOI:10.1089/sur.2006.7.s1-7] [PMID]
11. Martone WJ, Nichols RL. Recognition, prevention, surveillance, and management of surgical site infections: introduction to the problem and symposium overview. Clin Infect Dis 2001;33(Supplement_2):S67-S8. [DOI:10.1086/321859] [PMID]
12. Labrague L, Arteche D, Yboa B, Pacolor N. Operating room nurses' knowledge and practice of sterile technique. J Nurs Care Qual 2012;1(4):1-5. [DOI:10.4172/2167-1168.1000113]
13. Diaz V, Newman J. Surgical site infection and prevention guidelines: a primer for Certified Registered Nurse Anesthetists. AANA J 2015;83(1). [Google Scholar]
14. Teshager FA, Engeda EH, Worku WZ. Knowledge, Practice, and Associated Factors towards Prevention of Surgical Site Infection among Nurses Working in Amhara Regional State Referral Hospitals, Northwest Ethiopia. Surg Res Pract 2015;2015:736175. [DOI:10.1155/2015/736175] [PMID] [PMCID]
15. Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta‐analysis. Stat Med 2002;21(11):1539-58. [DOI:10.1002/sim.1186] [PMID]
16. Woldegioris T, Bantie G, Getachew H. Nurses' Knowledge and Practice Regarding Prevention of Surgical Site Infection in Bahir Dar, Northwest Ethiopia. Surg Infect (Larchmt) 2019;20(1):71-7. [DOI:10.1089/sur.2018.081] [PMID]
17. Novelia S, Sia WS, Songwathana P. Nurses' knowledge and practice regarding the prevention of cesarean section surgical site infection in Indonesia. GSTF J Nurs Health Care 2017;4(2). [DOI:10.5176/2345-718X_4.2.140]
18. Qasem MN, Hweidi IM. Jordanian nurses' knowledge of preventing surgical site infections in acute care settings. Open J Nurs 2017;7(5):561-82. [DOI:10.4236/ojn.2017.75043]
19. Joshi R. A Study to assess the Knowledge and Practice of Staff Nurses Regarding Prevention of Surgical Site Infection among Selected Hospital in Udaipur City. Int J Nurs Care 2014;2(2):78-80. [DOI:10.5958/2320-8651.2014.01275.7]
20. Labeau SO, Witdouck SS, Vandijck DM, Claes B, Rello J, Vandewoude KH, et al. Nurses' knowledge of evidence-based guidelines for the prevention of surgical site infection. Worldviews Evid Based Nurs 2010;7(1):16-24. [DOI:10.1111/j.1741-6787.2009.00177.x] [PMID]
21. Sham F, Raji NAA, Omar MF, Hasan Z, Patahorahman MK, Sihat HM, et al. Nurses' knowledge and practice towards prevention of surgical site infection. Int J Service Manag Sustain 2021;6(1):1-20. [DOI:10.24191/ijsms.v6i1.12875]
22. Jaleta P, Adimasu M, Amentie M. Nurses Knowledge, Practice, and Associated Factors Toward Prevention of Surgical Site Infection in Benishangul Gumuz Hospitals Northwest Ethiopia 2021. Am J Lab Med 2021;6(4):58-65. [Google Scholar]
23. Idris K, Bamoosa E, Alsabbah R, Faidah G, Alharbi S, Bar A, et al. Awareness and level of knowledge of surgical site infection among surgical staff in King Abdullah Medical City during Hajj 2019: a cross-sectional study. Int J Med Dev Ctries 2020;1873-8. Available from: http://dx.doi.org/10.24911/ijmdc.51-1601213972. [DOI:10.24911/IJMDC.51-1601213972]
24. Sarı P, Dönmez YC. Determining knowledge and administration of nurses in preventing surgical site infections: Nurses knowledge in preventing surgical site infections. Med Sci Discover 2019;6(10):230-4. [DOI:10.36472/msd.v6i10.303]
25. Patil VB, Raval RM, Chavan G. Knowledge and practices of healthcare professionals to prevent surgical site infection in a tertiary health care centre. Int Surg J 2018;5(6):2248-51. [DOI:10.18203/2349-2902.isj20182231]
26. Famakinwa T, Bello B, Oyeniran Y, Okhiah O, Nwadike R. Knowledge and practice of post-operative wound infection prevention among nurses in the surgical unit of a teaching hospital in Nigeria. Int J Basic Appl Innov Res 2014;3(1):23-8. [Google Scholar]
27. McDonald R, Waring J, Harrison S, Walshe K, Boaden R. Rules and guidelines in clinical practice: a qualitative study in operating theatres of doctors' and nurses' views. BMJ Qual Safe 2005;14(4):290-4. [DOI:10.1136/qshc.2005.013912] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb