[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  awt-yekta Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: English ::
:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1383 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 2 شماره 2 صفحات 0-0
XML بررسی رضايت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اروميه 1380 Print

[English Abstract]
نویسندگان: محمد علی موحد * ، يوسف حقيقی مقدم
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
چکيده مقاله:

 

  مقاله پژوهشی

بررسی رضايت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز

  آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اروميه 1380

 

  محمد علی موحد [1] ، يوسف حقيقی مقدم [2]

  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی

  سال دوم، شماره دوم، تابستان 1383

  چکيده

 

  مقدمه: رضايت از شغل احساس مطلوبی است که هر فرد نسبت به حرفه خود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت شغلی و عوامل موثر بر آن در ميان پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اروميه انجام شده است.

  مواد و روش: جهت دستيابی به اهداف تحقيق در يک مطالعه توصيفی 250 نفر پرستار با روش نمونه گيری غير تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که توسط خود واحدهای مورد پژوهش تکميل گرديد که جمعاً 166 نفر پرسشنامه ها را برگرداندند.

  نتايج: يافته ها نشان ميدهد که اغلب پرستاران مورد پژوهش از شغغل خود ناراضی هستند. عواملی که در رضايت شغلی پرستاران موثر بودند به ترتيب اهميت عبارت بودند از: 1- عوامل اقتصادی مانند ميزان درآمد، پاداش، سختی کار، تسهيلات بانکی و ساير مساعدت های مالی 2- عوامل امنيتی مانند عفونتهای بيمارستانی، حوادث جراحات، کثرت همراهان بيمار، امکان درگيری با بيماران و همراهان و آزاد عمل 3- عوامل مديريتی مانند: ميزان دخالت دادن فرد در تصميم گيری‌ها: توجه به سنوات خدمتی مستخدم، استفاده از تجارب مستخدم، آزادی عمل در امور مربوط به حرفه خود، امکان ارتقاء شغلی 4- عوامل اجتماعی مانند؛ محبوبيت در بين حرفه های مختلف، نوع نگرش جامعه به شغل پرستاری، نوع نگرش خانواده به شغل پرستاری، پرداختن رسانه ها به واقعيت های حرفه پرستاری 5- شرايط کاری مانند: محيط بيمارستانی، نوع شيفت های چرخشی، فشار و حجم کار کادر درمانی و وجود مهد کودک 6- شرايط ارتباطی مانند: ميزان و نحوه رعايت سلسله مراتب اداری، ارتباط سريع با پزشکان و غيره.

  بحث و نتيجه گيری: نتايج اين پژوهش گويای لزوم توجه بيشتر مسئولان ومديران پرستاری به رضايت شغلی پرستارانن وعوامل موثر بر آن است.

 

  واژه های کليدی: رضايت شغلی، پرستاران

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، سال دوم، شماره دوم ، ص86-91 ، تابستان 1383

  [1] - سوپر وايزر آموزش بيمارستان شهيد عارفيان اروميه

  [2] - عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اروميه واحد خوی

واژه‌های کلیدی
متن كامل [PDF 187 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Movahhed M, Moghaddam Y. Survey of Job Satisfaction and the Factors Affecting it, with Employed Nurses in the Educational and Curative Centers of Uromieh University of Medical Sciences, 1380. . مجله. 2004; 2 (2) :0-0
URL http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-46&slc_lang=fa&sid=1
موحد محمد علی، حقيقی مقدم يوسف. بررسی رضايت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اروميه 1380 . مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 1383; 2 (2) :0-0
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1383 )
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.058 seconds with 691 queries by AWT YEKTAWEB 2714