:: دوره 17، شماره 5 - ( مرداد 1398 ) ::
جلد 17 شماره 5 صفحات 363-370 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مصرف فروسولفات در بارداری بر نوع زایمان و نمره آپگار نوزاد در زنان باردار با هموگلوبین بالا
لیلا علیزاده 1، لیلی صالحی2 ، زهرا مهربان3 ، مانی رمزی4
1- گروه مامایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) ، alizadehl.ms@gmail.com
2- مرکز تحقیقات بهداشت ، ایمنی و محیط (HSE) و گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ، ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
4- گروه خون و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده:   (712 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با توجه به اینکه تجویز مکمل آهن در بارداری، اغلب به‌طور روتین و بدون توجه به شرایط همودینامیک مادر انجام می‌شود، لذا امکان دارد با عوارض بارداری و زایمان همراه باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف فروسولفات بر نوع زایمان و آپگار هنگام تولد نوزاد، در زنان باردار با هموگلوبین بالا انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بر روی 140 خانم باردار سالم غیرسیگاری با  سن 35-18 سال؛ شاخص توده بدنی نرمال، سن بارداری 18-14 هفته و تک قلو، هموگلوبین بالایg/dl 2/13و فریتین بالای µg/l15به انجام رسید. مادران از هفته 20 بارداری، به‌صورت تصادفی در دو گروه درمان با قرص فرو سولفات( حاوی 50 میلی‌گرم آهن عنصری) و دارونما قرار گرفتند. هر دو گروه تا زمان تولد نوزاد، پیگیری و ازنظر نوع زایمان و آپگار هنگام تولد نوزاد مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته‌ها: اگرچه بعد از مداخله، میزان هموگلوبین(03/0=P) و فریتین(04/0=P) در گروه درمان بیش از گروه دارونما بود؛ اما ازنظر ابتلا به آنمیg/dl)11Hb<)، تفاوت معنی‌داری در بین دو گروه مشاهده نشد (1/0=P). همین‌طور ازنظر وزن تولد نوزادانشان، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(2/0=P)؛بااین‌حال، فراوانی زایمان با سزارین(01/0=P) و تولد نوزاد با نمره آپگار پایین‌تر از 8 (02/0=P)، در گروه درمان بیش از گروه دارونما بود.
بحث و نتیجه‌گیری: مصرف مکمل آهن در زنان باردار با هموگلوبین بالای g/dl2/13، افزایش میزان زایمان سزارین و تولد نوزاد با آپگار پایین را به دنبال داشت، لذا  به نظر می‌رسد تجویز روتین مکمل آهن در بارداری باید بااحتیاط بیشتری صورت گیرد.
واژه‌های کلیدی: فروسولفات، بارداری، هموگلوبین، نمره آپگار، سزارین
متن کامل [PDF 430 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 5 - ( مرداد 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها