دوره 19، شماره 11 - ( بهمن 1400 )                   جلد 19 شماره 11 صفحات 866-857 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- استادیار مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- استادیار کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول) ، a.hamidi@bpums.ac.ir
چکیده:   (1088 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: باورهای خودکارآمدی یکی از راه‌های مهم رسیدن به اهداف و کسب موفقیت در حوزه‎های مختلف است. یکی از حوزه‎هایی که خودکارآمدی در آن نقش مهمی دارد، جستجوی اطلاعات سلامت است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح خودکارآمدی در جستجوی اطلاعات سلامت و رابطه آن با رفتار اطلاع‎یابی سلامت مادران کودکان زیر دو سال شهر بوشهر انجام گرفت. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش را، مادران کودکان زیر دو سال مراجعه‎کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر تشکیل می‎دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 362 نفر محاسبه شد که به‌صورت نمونه‎گیری سهمیه‎ای در دسترس مورد پرسش قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته که روایی آن با استفاده از روایی صوری و محتوایی به شیوه کیفی و کمی و پایایی آن از طریق آزمون- بازآزمون و محاسبه ضریب همبستگی درون خوشه‎‎ای و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده بود، استفاده شد و داده‎ها در دو سطح آماره‎های توصیفی و استنباطی (پیرسون) از طریق نرم افرازSPSS  نسخه 24 تحلیل شدند. یافته‎ها: 69 درصد از مادران از سطح خودکارآمدی خوب و بسیار خوب، 22 درصد از سطح متوسط و 9 درصد از سطح ضعیف و بسیار ضعیف برخوردار بودند. خودکارآمدی با جستجوی فعال، استفاده از اطلاعات، انتقال اطلاعات، ارزیابی اطلاعات رابطه معنی‌دار مثبت و با موانع اطلاع‎یابی رابطه معنی‌دار منفی داشت. بحث و نتیجه‎گیری: اکثر مادران هنگام جستجوی اطلاعات از سطح خودکارآمدی خوبی برخوردار بودند. مادران با سطح خودکارآمدی بالاتر، فعالانه اطلاعات سلامت را جستجو و در استفاده و انتقال و ارزیابی اطلاعات کسب‌شده موفق‎تر عمل می‎کردند، بنابراین تقویت باورهای مذکور جهت رسیدن به نتایج مطلوب می‎تواند در دستور کار مسئولان و تصمیم‎گیرندگان حوزه سلامت کشور قرار گیرد.
متن کامل [PDF 756 kb]   (400 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: متفرقه

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.