دوره 18، شماره 7 - ( مهر 1399 )                   جلد 18 شماره 7 صفحات 542-532 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری داخلی جراحی- اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) ، Omid.zd.axule73@gmail.com
2- گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- گروه پرستاری داخلی جراحی- اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4- دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
5- دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (2766 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: کارکنان اتاق عمل به دلیل ماهیت شغلی، در معرض مخاطرات شغلی مختلفی هستند که این امر می‌تواند سبب ترک حرفه و عدم تمایل به ادامه فعالیت در آنان گردیده و بر اثربخشی نظام‌های بهداشتی تأثیر منفی بگذارد. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط مخاطرات شغلی و تمایل به ترک حرفه در پرستاران اتاق عمل و بیهوشی انجام شد. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی _همبستگی در سال 1398 و در بخش‌های اتاق عمل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. جامعه پژوهش 250 پرستار اتاق عمل و بیهوشی بودند که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه پژوهشگرساخته مخاطرات شغلی در اتاق عمل و مقیاس پیش­بینی ترک حرفه بود. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شدند. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه، میزان آسیب‌های شغلی در پرستاران موردمطالعه با میانگین 8/11 ± 7/62 در سطح متوسط و میزان تمایل به ترک حرفه با میانگین 28/5±7/34، در سطح متوسط ارزیابی شد. در بین ابعاد مخاطرات شغلی، مخاطرات ارگونومیکی با میانگین 9/6±9/22 و مخاطرات شیمیایی با میانگین 6/4±2/10، به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین منبع ایجاد آسیب‌های شغلی در اتاق عمل شناخته شدند. از میان ابعاد مخاطرات شغلی، بعد مخاطرات ارگونومیکی (r=0.185, P=0.03) و مخاطرات بیولوژیکی (r=0.160, P=0.045)، همبستگی مثبت و معنی‌داری با میزان تمایل به ترک حرفه داشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های لازم توسط مدیران جهت کاهش حوادث شغلی و درنتیجه تمایل به ترک حرفه در کارکنان اتاق عمل ضروری به نظر می‌رسد.
متن کامل [PDF 3082 kb]   (897 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.