دوره 19، شماره 6 - ( شهریور 1400 )                   جلد 19 شماره 6 صفحات 436-427 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران(نویسنده مسئول) ، faribajafari@yahoo.com
3- دانشیار پرستاری، گروه روان، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (2175 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: آموزش بالینی، فرآیندی پویا و از بخش‌های ضروری آموزش پرستاری است، محیط یادگیری بالینی نقش مؤثری در شکل‌دهی مهارت حرفه‌ای دانشجویان پرستاری دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین درک از محیط یادگیری بالینی با شایستگی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1398 بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 150 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بود. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه درک از محیط بالینی و شایستگی بالینی انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک از محیط یادگیری بالینی و شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری به ترتیب 42/16±06/196 و 71/21±46/135 بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین درک از محیط یادگیری بالینی با شایستگی بالینی، ارتباط آماری معنی‌داری وجود دارد (p
متن کامل [PDF 531 kb]   (708 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.