دوره 21، شماره 1 - ( فروردین 1402 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 11-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
3- استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- مربی هیات علمی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (469 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: یکی از برنامه‌های نظام سلامت در ایران، ارائه خدمات مرتبط با بارداری است که در سه حیطه مراقبت‌های پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان ارائه می‌شود. ارزیابی کیفیت و کمیت، چگونگی اجرای برنامه‌های بهداشتی و درمانی را نشان می‌دهد و نارسایی‌های برنامه‌ها را نیز مشخص می‌کند تا بتوان نسبت به حل ریشه‌ای مشکلات اقدام کرد. پژوهش حاضر باهدف تعیین کیفیت و کفایت مراقبت‌های پیش از بارداری از دیدگاه مراجعین به بیمارستان‌های شهر ارومیه انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی-تحلیلی بر روی 765 نفر زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر ارومیه با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و مامایی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته کیفیت و کفایت مراقبت پیش بارداری بود. تکمیل پرسشنامه‌ها حدود 3-2 ساعت قبل از ترخیص مادر از بخش زایمان انجام می‌گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در سطح معناداری ۰۵/۰ تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن زنان شرکت‌کننده در مطالعه 9/4±0/27 سال بود. از کل زنان شرکت‌کننده در مطالعه 159 زن (78/20 درصد) مراقبت‌های پیش بارداری را دریافت کرده بودند. میانگین و انحراف معیار تعداد مراقبت‌های پیش بارداری دریافت شده توسط زنان شرکت‌کننده در مطالعه 7/3 ± 8/15 مراقبت بود. حداقل و حداکثر مراقبت‌های دریافت شده به ترتیب 8 و 23 و میانه تعداد مراقبت‌های دریافت شده 15 مراقبت بود. نمره کل کیفیت خدمت پیش بارداری 20/11 ± 60/66 بود. میانگین نمرات مراجعه‌کنندگان به مراکز خصوصی برای ابعاد انتخاب، ارتباط و تعامل و نمره کل کیفیت خدمت به‌طور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمرات مراجعه‌کنندگان به مراکز دولتی بود (05/0>p). میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت مشتری پیش از بارداری 98/11±31/59 بود. نتایج نشان داد که ابعاد کیفیت مشتری بین زنان مراجعه‌کننده به مراکز دولتی و خصوصی مشابه بوده و تفاوت معنی‌داری بین آن‌ها وجود نداشت (859/0=p).
نتیجه‌گیری: علیرغم پوشش کم مراقبت پیش بارداری، کفایت مراقبت‌های پیش از بارداری در حد مطلوب بوده و تفاوتی بین مراکز ارائه‌دهنده خدمت خصوصی و دولتی وجود نداشت. با توجه به پایین بودن کیفیت برخی ابعاد خدمات مراقبت پیش بارداری در مراکز دولتی نسبت به مراکز خصوصی، نیاز به برنامه‌ریزی و مداخله جهت بهبود کیفیت ارائه خدمت بخصوص در مراکز دولتی وجود دارد.
 
متن کامل [PDF 549 kb]   (284 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.